Wizja, misja i wartości są dla nas inspiracją w codziennej pracy i wpływają na nasz sposób funkcjonowania. Misja określa rolę i cel istnienia LPP, wizja – definiuje nasze ambicje i wyznacza kierunek, którym podążamy. Wartości opisują sposób, w jaki pracownicy LPP zachowują się, niezależnie od piastowanego stanowiska i uzupełnia wszystkie wcześniej wymienione elementy. Wartości są jak kod DNA. Nie tylko wpływają na nasz sposób funkcjonowania jako organizacji, ale także określają nasze podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i wszystkich akcjonariuszy.

OUR MISSION

WE HELP OUR CUSTOMERS TO

REALIZE THEIR DREAMS THROUGH

THE WAY THEY LOOK AND FEEL.

NASZA MISJA

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM

W SPEŁNIANIU MARZEŃ POPRZEZ

ICH WYGLĄD I TO JAK SIĘ CZUJĄ.

OUR VISION

PASSION DRIVES US FORWARD,

MAKING OUR COMPANY THE TOP

FASHION RETAILER IN THE WORLD.

NASZA WIZJA

PASJA NAPĘDZA NASZE DZIAŁANIE,

SPRAWIAJĄC, ŻE STAJEMY SIĘ NAJLEPSZĄ

FIRMĄ ODZIEŻOWĄ NA ŚWIECIE.


FIRE–FUELLED

ROZPALA NAS WEWNĘTRZNY OGIEŃ.

We are full of energy. We are passionate about our business, our brands and our customers. We are proud to be part of LPP.

Jesteśmy pełni energii. Naszą pasją jest nasz biznes, nasze marki i nasi klienci. Jesteśmy dumni z bycia częścią LPP.


AMBITION–DRIVEN

AMBICJA NAPĘDZA NAS W DZIAŁANIU.

We seek new challenges every day and strive for excellence. We dare for more. We expect unexpected.

Szukamy wciąż nowych wyzwań i dążymy do tego, by być najlepsi. Mamy odwagę sięgać po więcej. Spodziewamy się niespodziewanego.


SUCCESS–FOCUSED

KONCENTRUJEMY SIĘ NA SUKCESIE.

We keep developing ourselves to improve the results. We run the extra mile. We achieve our goals.

Ciągle się rozwijamy, by osiągać coraz lepsze wyniki. Przekraczamy bariery. Osiągamy nasze cele.


TALENT–BASED

BUDUJEMY NA NASZYCH TALENTACH.

We enable talents to grow. We appreciate the best in people. We treat others the way we want to be treated.

Pomagamy rozwijać się talentom. Doceniamy to, co najlepsze w ludziach. Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.