RADA NADZORCZA

JERZY LUBIANIEC

PREZES RADY NADZORCZEJ

Rok urodzenia 1960, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1985 — 1990 współpracownik w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec; od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku. Od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarządu Spółki LPP SA, od dnia 5 stycznia 2000 roku do 8 marca 2003- prokurent Spółki. Od 3 stycznia 2000 roku – Prezes Rady Nadzorczej LPP SA. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Quercus TFI SA. Od  2007  jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego SA. Od 31.12.2008 – Udziałowiec, Wspólnik, Akcjonariusz w: Dom handlowy Market Sp. z o.o. w likwidacji. Jerzy Lubianiec jest pośrednio za pomocą swojej spółki zależnej akcjonariuszem w spółce BBK SA w Gdańsku. Działalność w.w. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Lubianiec złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechockim i Panem Wojciechem Olejniczakiem jest w częściach równych akcjonariuszem w BBK SA.

WOJCIECH OLEJNICZAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Rok urodzenia 1957, wykształcenie średnie techniczne. W latach 1971-1983 był zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej; w latach 1983-1990 zatrudniony był w LWSM „Morena” jako gospodarz domu. W latach 1991-1996 prowadził własną działalność gospodarczą jako wspólnik w P.H. Mistral s.c. W latach 1996-1997 był członkiem Zarządu spółki LPP SA; równocześnie będąc zatrudnionym na stanowisku Dyrektora ds. Tekstyliów. Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki BBK SA w Gdańsku. W latach 1997-1998 oraz od 14 listopada 1999 roku – członek Rady Nadzorczej LPP SA. Od 11.02.2003 – Wspólnik, członek Zarządu, Prokurent – Connected Sp.z o.o. Jest akcjonariuszem w spółce BBK SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechockim i Panem Jerzym Lubiańcem jest w częściach równych akcjonariuszem w BBK SA.

DARIUSZ PACHLA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1961 roku, absolwent Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1986-1991 zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej w Szczecinie jako mechanik. W latach 1991-1995 pracowal w P.H. Mistral s.c jako kierownik oddziału szczecińskiego, a w latach 1995-1997 zatrudniony przez LPP SA na tym samym stanowisku. Od 1998 do 2002 roku prowadząc własną działalność gospodarczą świadczył usługi dla LPP SA w ramach kontraktu menadżerskiego. Od 2000 do 2014 roku członek Zarządu LPP SA i Dyrektor ds. finansowych, Prezes Zarządu spółek zależnych od LPP SA: Kuma Sp. z o.o., Luma Sp. z o.o., Amur Sp. z o.o. a także członek Rady Nadzorczej LPP Retail Estonia Ou.
Dariusz Pachla pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu LPP, był odpowiedzialny za obszar finansów firmy, w tym controlling i księgowość, a także finansowanie realizowanych inwestycji oraz proces rozliczania sieci detalicznej.

W dniu 26.06.2015 Dariusz Pachla został powołany na Członka Rady Nadzorczej LPP SA. Dariusz Pachla nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani czlonkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MACIEJ MATUSIAK

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Rok urodzenia 1967, w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.

Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe: Od 10.2006 do chwili obecnej – Qumak SA (poprzednio Qumak-Sekom S.A.) – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, od 06.2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Komitetu ds. Audytu. Od 03.2006 do chwili obecnej – Artemis Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Od 06.2004 do chwili obecnej – LPP SA – członek Rady Nadzorczej. Od 06.2002 do chwili obecnej – Grupa KĘTY SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu. Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin SA. – członek Rady Nadzorczej. Od 06.2007 do chwili obecnej – Drop SA – członek Rady Nadzorczej. Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Olis SA – członek Rady Nadzorczej. Od 02.2011 do 06.2012 – K2Internet SA – członek Rady Nadzorczej. Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S. A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor SA – członek Rady Nadzorczej. Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex SA – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu. Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) SA Departament Zarządzania Aktywami – senior equity analyst. Od. 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Wydział Inwestycji – equity analyst. Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami – analityk finansowy. Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji Kapitałowych – dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

KRZYSZTOF OLSZEWSKI

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985-1989 pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych Albatros. W latach 1989-1991 pracował w biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. W latach 1991-1993 pracował w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Geobis. Od 1993 roku prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie wyceny nieruchomości, majątku, przedsiębiorstw pod firmą Kancelaria Doradców Contendo Krzysztof Olszewski. Jest udziałowcem i prokurentem i wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Fasko Spółka z o.o. Jest członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Od czerwca 2004 roku – członek Rady Nadzorczej LPP SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Posiada uprawnienia: Rzeczoznawcy Majątkowego, Doradcy Podatkowego oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Olszewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach.