Wraz z rozwojem firmy stajemy się  coraz bardziej dojrzałą i świadomą organizacją. Koncentrując się na działaniach biznesowych i ciągłym rozwoju przedsiębiorstwa, chcemy być równocześnie wiarygodnym, odpowiedzialnym partnerem dla naszego otoczenia – pracowników, klientów, akcjonariuszy, podwykonawców i przedstawicieli społeczności lokalnych. Jesteśmy sygnatariuszem i aktywnym członkiem międzynarodowych inicjatyw, służących poprawie warunków pracy w fabrykach, w których powstają ubrania światowych koncernów. Od wielu lat wspieramy społeczność Pomorza, współpracujemy też ze środowiskiem akademickim, prowadząc autorskie projekty edukacyjne dla młodych projektantów.