Pierwsza Przymiarka to pilotażowy program aktywizacji zawodowej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, który LPP finansuje i realizuje w partnerstwie z Fundacją Innowacji Społecznej.

Inwestujemy w rozwój młodzieży z regionu Pomorza, stawiającej pierwsze kroki na rynku pracy. Projekt adresowany jest do wchodzących w dorosłe życie podopiecznych rodzinnych domów dla dzieci. Pomagamy im w przygotowaniu się do samodzielnego funkcjonowania poza placówkami. Udział w projekcie to „pierwsza przymiarka” do startu w dorosłość i życia na własny rachunek.

Dzięki naszej firmie młodzi ludzie mają szansę, pod okiem mentorów zawodowych wyłonionych spośród pracowników LPP, przygotować się do wejścia na rynek pracy. Zatrudnienie w naszej firmie jest dla nich szansą na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń.