Informacje finansowe

DATABOOK >
Raport finansowy roczny / jednostkowy         2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 2 765 275 3 493 356 4 000 397 4 335 753 4 740 877
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 403 493 514 507 477 389 248 455 5 662
Zysk (strata) netto 348 833 394 575 283 896 344 347 297 634
Amortyzacja 66 834 86 759 110 871 128 476 150 897
Aktywa 1 868 632 2 391 972 2 788 196 3 420 825 3 493 969
Kapitał własny 1 194 971 1 444 055 1 567 653 1  856 386 2 092 846
Liczba akcji (szt.) 1 780 848 1 809 725 1 809 725 1 812 145 1 816 932
Zysk na akcję 195,9 218,0 156,9 190,0 154,2
Wartość księgowa na akcję 671,0 797,9 866,2 1 024,4 1 151,9
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 77,4 85,1 93,6 32,0 33,0