Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

Rok
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2017 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 25.05.2018, GODZ.10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 40,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 40,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYSOKOŚCI 35,74 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 35,74 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
DZIEŃ INWESTORA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 20.10.2017, GODZ. 10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2015 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 17.06.2016, GODZ.10.00, UL. JANA HEWELIUSZA 22, GDAŃSK
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYSOKOŚCI 33,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 33,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU
PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2014 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2014 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 26.06.2015, GODZ.10.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 32,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 32,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU
KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU
PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2013 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2014
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 23.06.2014, GODZ. 11.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2014
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 92,69 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 92,69 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU
PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2012 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2012 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 14.06.2013, GODZ. 11.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK
PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 85,10 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 85,10 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 25.06.2012, GODZ. 10.30, SIEDZIBA LPP SA, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK
PUBLIKACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 79,62 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 79,62 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2010
PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2010 ROK
PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2010
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2011
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27.06.2011, GODZ. 10:30, SIEDZIBA LPP SA UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK
PUBLIKACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011
USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 76,86 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 76,86 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ
PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2011