Okresy zamknięteOkresy zamknięte to określone przepisami prawa przedziały czasowe, w trakcie trwania, których osoby pełniące obowiązki zarządcze w LPP nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach LPP, udzielać rekomendacji oraz nakłaniać do ich zbycia lub nabycia.

Z racji posiadania przewagi informacyjnej okresami zamkniętymi objęci są członkowie zarządu LPP, rady nadzorczej LPP, niektórzy pracownicy LPP.Raportowanie wyników i okresy zamknięte w 2017 rokuDni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Styczeń
Luty X X X
Marzec
Kwiecień X
Maj
Czerwiec X
Lipiec
Sierpień
Wrzesień X
Październik
Listopad X
Grudzień

Weekendy
Weekendy w okresie zamkniętym
Termin publikacji raportu okresowego
Okresy zamknięte
X Dni niewystępujące w danym miesiącu