Dział Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju

Zajmujemy się kształtowaniem wizerunku firmy LPP. Dbamy o to, by zarówno komunikacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna wzajemnie się wzmacniały. Chcemy mieć wpływ na nasz długofalowy, zrównoważony rozwój z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.