RB 12/2016 Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA

 

Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA

                                  

Raport bieżący nr: 12/2016

Data: 17.03.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku Pan Piotr Dyka, Wiceprezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu LPP SA. Rezygnacja została złożona Prezesowi Rady Nadzorczej oraz Spółce i jest skuteczna na dzień 17 marca 2016 roku.

 

Piotr Dyka pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 2009 roku, odpowiadał za markę RESERVED oraz za stworzenie marek Sinsay i Tallinder oraz rozwój kanałów sprzedaży internetowej.

 

RB 12 2016 Rezygnacja Członka Zarządu LPP SA

RB 11/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2016 roku        


Raport bieżący nr: 11/2016

Data: 01.03.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 342 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku o około 20 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47 % i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2016 roku wyniosła 759 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 21 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lutego wyniosła ok. 840 tys. m kw i była większa o ok. 17 % od powierzchni handlowej na koniec lutego ubiegłego roku.

 

RB 11 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP lutym