RB 16/2016 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA

 
Raport bieżący nr: 16/2016
Data: 19.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia 50 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.975,38 zł o łącznej wartości 298.769,10 zł.
Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 16 2016 Nabycie akcji LPP SA

 

RB 15/2016 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA      


Raport bieżący nr: 15/2016

Data: 13.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia 5 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.398,58 zł o łącznej wartości 26.992,90 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 15 2016 Nabycie akcji LPP SA

RB 14/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku


Raport bieżący nr: 14/2016

Data: 01.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 415 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku o około 10%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 52% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku wyniosła 1.174 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca wyniosła ok. 854 tys. m kw i była większa o ok.  14% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.

 

RB 14 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu