RB 48/2016 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 48/2016

Data: 30.09.2016

Godzina: 15:08

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks techniczny do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 12 lipca 2002 roku.

Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

  • kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 31 października 2016 roku
  • kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 28 października 2016 roku
  • limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 31 października 2017 roku
  • limit w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 31 października 2017 roku

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Spółka zamierza w ciągu najbliższego miesiąca, podpisać kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 12 lipca 2002 roku z Raiffeisen Bank Polska SA przedłużający termin wykorzystania kredytu na kolejny rok.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za znaczącą.

 

RB 48 2016 Aneks do umowy znaczącej

 

RB 47/2016 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

 

Informacja o transakcji na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 47/2016

Data: 21.09.2016

Godzina: 14:23

 

Zarząd LPP SA ( dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 września 2016 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez Pana Przemysława Lutkiewicza pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 47 2016 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

rb-47-zalacznik-powiadomienie-o-transakcji-art-19-mar

RB 46/2016 Zamknięcie marki Tallinder

 

Zamknięcie marki Tallinder


Raport bieżący nr: 46/2016

Data: 06.09.2016

Godzina: 10:45

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 6 września 2016 roku podjął decyzję o rezygnacji z rozwoju marki Tallinder.

Marka Tallinder posiada 8 sklepów działających w Polsce. Osiągane wyniki finansowe tej marki były znacząco poniżej przyjętego budżetu. Obecny poziom sprzedaży okazał się być trzykrotnie niższy od początkowych planów i nawet po ich rewizji nie gwarantuje spółce LPP osiągniecia rentowności marki Tallinder w najbliższych kilku latach. Szacunkowe straty marki Tallinder za cały 2016 rok mogą wynieść około 20 mln PLN, przy pierwotnie planowanej stracie w wysokości około 1 mln PLN.

Pracownicy zajmujący się produktem, marketingiem i handlem w marce Tallinder dostaną propozycję pozostania w firmie i wzmocnienia zespołów Reserved lub innych marek LPP. Natomiast sklepy marki Tallinder będą kontynuowały działalność do końca lutego 2017 – do zakończenia sprzedaży kolekcji jesień-zima 2016. Pracownicy sklepów Tallinder otrzymają propozycję dołączenia do zespołów sprzedażowych sklepów pozostałych marek LPP.

Spółka szacuje, że wysokość rezerwy w 2016 koniecznej do przeprowadzenia procesu zamknięcia marki Tallinder wyniesie ok. 26 mln PLN.

 

RB 46 2016 – Zamknięcie marki Tallinder

RB 45/2016 Rezygnacja członka Zarządu LPP SA

 

Rezygnacja członka Zarządu LPP SA 


Raport bieżący nr: 45/2016

Data: 06.09.2016

Godzina: 10:41

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 6 września 2016 roku Pan Hubert Komorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Rezygnacja jest podyktowana względami osobistymi. Pan Hubert Komorowski zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą poza branżą odzieżową.

Wiceprezes Hubert Komorowski pracował w LPP od 2000 roku, a od 2009 roku był członkiem Zarządu. Nadzorował w LPP SA pracę marek House, Mohito i Sinsay. Ustępujący wiceprezes do końca roku pozostaje do dyspozycji spółki w funkcji doradczej. Pozwoli to na zamknięcie prowadzonych projektów i płynne przekazanie obowiązków prezesowi zarządu Markowi Piechockiemu, który przejmie nadzór nad markami Mohito, House i Sinsay.

Rada Nadzorcza LPP SA nie planuje w najbliższym czasie powołania nowego członka Zarządu.

 

RB 45 2016 – Rezygnacja członka Zarządu LPP SA

RB 44/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2016 roku     


Raport bieżący nr: 44/2016

Data: 01.09.2016

Godzina: 14:45

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 495 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 15%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 45% i była o ok. 8 p.p. niższa od marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży  zrealizowanych w okresie  styczeń – sierpień 2016  roku  wyniosła

3 707 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2016 wyniosły ok. 10,1 mln zł i były wyższe o ok. 130% od sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – sierpień 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 88 mln zł i była wyższa o ok. 103 % licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec sierpnia wyniosła ok. 876 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec sierpnia ubiegłego roku.

 

RB 44 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu