RB 02/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku         


Raport bieżący nr: 02/2017

Data: 03.01.2017

Godzina: 10:41

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport za 2016: 11.04.2017

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017: 30.08.2017

3. Skonsolidowane raporty kwartalne

– Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2016: 23.02.2017

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017: 17.05.2017

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017: 21.11.2017

 

Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

RB 02 2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

RB 01/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku       


Raport bieżący nr: 01/2017

Data: 02.01.2017

Godzina: 15:50

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 737 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o około 13%. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 51% i była na poziomie zbliżonym do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Jednocześnie Spółka informuje, że wyniki grudnia 2016 roku zostaną obciążone jednorazową operacją hurtowej sprzedaży zapasów starych kolekcji z magazynów polskich i zagranicznych do zewnętrznego odbiorcy. Po uwzględnieniu tej operacji w wynikach grudnia, sprzedaż w ostatnim miesiącu 2016 wyniesie ok. 756 mln zł (wzrost o 16% r/r). Na skutek tego, marża brutto na sprzedaży grudniowej obniży się do poziomu ok. 36%. Decyzja o hurtowej sprzedaży zapasów starych kolekcji (dotyczy to w większości towarów z sezonów AW15 i SS16) podyktowana jest zmianą polityki zarządzania towarem i dbałością o wizerunek marek LPP. Nowe podejście do wyprzedaży oznacza rezygnację z ponownego wprowadzania do sklepów na okres wyprzedaży – modeli z poprzednich sezonów.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2016 roku (wliczając jednorazową operację hurtowej sprzedaży starych kolekcji) wyniosła ok. 6.021 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w grudniu 2016 wyniosły ok. 26 mln zł i były wyższe o ok. 130% od sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2015. Narastająco w okresie styczeń – grudzień 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 173 mln zł i była wyższa o ok. 118% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia 2016 roku wyniosła ok. 919 tys. m kw i była większa o ok. 9% od powierzchni handlowej na koniec grudnia ubiegłego roku.

 

RB 01 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku