RB 08/2017 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW  

                                

Raport bieżący nr: 08/2017

Data: 04.02.2017

Godzina: 16:52

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 3 lutego 2017 roku  otrzymał  Uchwałę nr 99/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 3 lutego 2017 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostają 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Postanowiono wprowadzić wspomniane 4.084 akcje serii L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 8 lutego 2017 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 08 2017 – Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

RB 07/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2017  roku                                


Raport bieżący nr: 07/2017

Data: 01.02.2017

Godzina: 13:48

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 508 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku o około 22%.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 35% i była niższa o 7% w stosunku do marży zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego. Znaczący wpływ na wysokość marży miały intensywne wyprzedaże kolekcji AW16 w raportowanym okresie, przy nieznacznym udziale nowej kolekcji w tej sprzedaży. W porównaniu do roku ubiegłego w którym to kolekcja wiosenna była wprowadzana do sklepów już od początku stycznia, w tym roku nastąpiło to pod koniec tego miesiąca.

Przychody ze sprzedaży internetowej w styczniu 2017 wyniosły ok. 22,7 mln zł i były wyższe o ok. 200 % od sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2016.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec stycznia 2017 roku wyniosła ok. 910 tys. m kw i była większa o ok. 8% od powierzchni handlowej na koniec stycznia ubiegłego roku.

 

RB 07 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2017 roku