ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (23.06.2014)

Instrukcja głosowania (plik pdf)
Karta do głosowania (plik pdf)
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (plik pdf)
Opinia RN (plik pdf)
Pełnomocnictwo osoba fizyczna (plik pdf)
Pełnomocnictwo osoba prawna (plik pdf)
sprawozdanie komitet audytu (plik pdf)
sprawozdanie RN z działalności (plik pdf)
Uchwała RN w spr dywidendy (plik pdf)
Uchwała RN w spr przyjęcia sprawozdania z wykonywnaia obowiązków Komitetu Audytu (plik pdf)
Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2013 (plik pdf)
Uchwała RN w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych (plik pdf)
VI WZA projekty uchwał (plik pdf)
/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)
/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)
/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Informacja akcje i glosy.pdf (plik pdf)
/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Uchwała RN kompleksowa ocena sytuacji spółki.pdf (plik pdf)
Uchwaly WZA LPP 2014.pdf (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI