ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (14.06.2013)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)
Projekty uchwał (plik pdf)
Karta do głosowania (plik pdf)
Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna (plik pdf)
Sprawozdanie Komitetu Audytu (plik pdf)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik pdf)
Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)
Ocena sprawozdania finansowego (plik pdf)
Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego (plik pdf)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (plik pdf)
Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)
Ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)
Uchwała w sprawie zmiany przeznacznie akcji własnych (plik pdf)
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 (plik pdf)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania obowiązków Komitetu Audytu w 2012 roku (plik pdf)
Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie kandydatury (plik pdf)
Uchwały_WZA_LPP_2013 (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI