ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (26.06.2015)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Instrukcja głosowania

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Uchwała RN w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska RN w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez WZA

Sprawozdanie RN z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania przez RN obowiązków Komitetu Audytu

Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego

Uchwała RN w sprawie dywidendy

Zgłoszenie kandydata

Życiorys

Oświadczenie kandydata

Uchwały podjęte przez ZWZA LPP SA