ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (17.06.2016)

Ogłoszenie ZWZA LPP SA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo WZA osoba fizyczna

Pełnomocnictwo WZA osoba prawna

Uchwała RN w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2015 roku

Uchwała RN w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015 polityki charytatywnej i sponsoringowej

Uchwała RN w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności

Uchwały RN LPP SA

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015

Uchwały ZWZA LPP SA