Lpp S.A.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA LPP SA W DNIU 23 CZERWCA 2014 ROKU

23.06.2014

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2014 roku:
1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów,
2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów,
3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,2 % liczby głosów na WZA i 4,6 % w ogólnej liczbie głosów,
4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 147.000 głosów co stanowiło 6,1% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów.