Lpp S.A.

ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY

29.09.2014

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. 12 lipca 2002 roku.
Na mocy ww. aneksu przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:
1) kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 01 października 2015 roku,
2) kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 29 września 2015 roku,
3) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 30 września 2016 roku
4) limit, w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 30 września 2016 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA