Lpp S.A.

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY

28.08.2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17 z 23 czerwca 2014 roku Zarząd LPP S.A. informuje, że łączna ilość akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku wypracowanego w 2013 roku wynosi 1.812.145. W związku z tym tytułem wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 93,60 zł.