Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W KWIETNIU

02.05.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2014 roku przez GK LPP wyniosły około 378 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku o około 15%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2014 roku wyniosła ok. 1.321 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.