Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W LUTYM 2014 ROKU

03.03.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 266 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 27%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 55% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku wyniosła ok. 586 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.