Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W MARCU 2014 ROKU

01.04.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 357 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 25%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była wyższa od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia – marca 2014 roku wyniosła ok. 943 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 26% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.