Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W STYCZNIU 2014 ROKU

03.02.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 320 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 49% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.