Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP W CZERWCU 2014 ROKU

01.07.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 404 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 17%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 59% i była równa marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku wyniosła ok. 2.128 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.