Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP W GRUDNIU 2013 ROKU

02.01.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 526 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie 2013 roku wyniosła ok. 4.111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.