Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP W LIPCU 2014 ROKU

01.08.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 416 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 14%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku wyniosła ok. 2.544 mln zł. Przychody te były wyższe o 21% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.