Lpp S.A.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP W MAJU 2014 ROKU

02.06.2014

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 401 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o 30%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była równa marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku wyniosła ok. 1.724 mln zł. Przychody te były wyższe o 24% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.