Lpp S.A.

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU

17.01.2014

Zarząd LPP S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:
1.   Raporty roczne:
Raport roczny 2013: 2014-04-17
Skonsolidowany raport roczny 2013: 2014-04-17
2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2014 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 2014-08-21
3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2013: 2014-02-13
Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2014: 2014-05-09
Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2014: 2014-11-07