Lpp S.A.

ZAKUP AKCJI EMITENTA

22.08.2014

Zarząd LPP SA informuje, że 22 sierpnia 2014 roku wpłynęły do spółki zawiadomienia przekazane w trybie artykułu 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez uczestników programu motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 24 WZA z dnia 14 czerwca 2013, w których osoby te informują o nabyciu od LPP SA akcji własnych na podstawie zawartych umów sprzedaży, w ramach wykonania ww. programu. Cena jednostkowa akcji wyniosła 2 zł. Osoby uprawnione nabyły łącznie 2.420 akcji LPP SA. Prezes zarządu nabył 498 akcji, dwóch wiceprezesów zarządu po 457 akcji, dwóch wiceprezesów zarządu po 336 akcji, zaś osoba uprawniona nie wchodząca w skład zarządu 336 akcji.