Lpp S.A.

ZBYCIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ LPP SA

22.08.2014

Zarząd LPP SA informuje, że 22 sierpnia 2014 LPP SA zbyła na rzecz sześciu osób uprawnionych łącznie 2.420 akcji zwykłych LPP SA. Zbycie nastąpiło w ramach wykonania programu motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 24 WZA z dnia 14 czerwca 2013 roku poprzez zawarcie umów sprzedaży z uprawnionymi. Cena jednostkowa akcji wyniosła 2 zł i była równa cenie nominalnej. Wartość nominalna transakcji wynosi 4.840 zł co stanowi 0,13% udziału w kapitale zakładowym LPP SA. Akcje dają 2.420 głosów na WZA. Po transakcji LPP SA posiada 18.978 akacji własnych, którym przyporządkowane jest prawo 18.978 głosów na WZA.