Aktualności do działu Relacje Inwestorskie

LPP SA ogłasza wyniki za IV kwartał i podsumowuje 2015 rok

Właściciel marek odzieżowych – Reserved, Tallinder, Cropp, House, Mohito i Sinsay ogłosił wyniki finansowe za IV kwartał 2015 roku. W raportowanym okresie spółka LPP SA zwiększyła powierzchnię handlową o niemal 17 proc., a jej sieć dystrybucji z końcem 2015 roku objęła 17 krajów. Przychody w ciągu ubiegłego roku wzrosły o 7,6 proc. i przekroczyły 5 mld zł. Firma wypracowała zysk netto na poziomie 352 mln zł i zrealizowała inwestycje o wartości 489 mln zł.   W IV kwartale 2015 roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 1,57 mld zł i wzrosła o 12 proc. rok do roku. W analizowanym okresie firma wypracowała zysk netto na poziomie 173 mln zł i otworzyła nowe salony o łącznej powierzchni niemal 45 tys. mkw. zwiększając tym samym swoją przestrzeń handlową do 843,5 tys. mkw. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych w IV kwartale wzrosły o niemal 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku.   Rok 2015 był wymagający dla LPP z uwagi na wysoki kurs dolara, który negatywnie wpływał na poziom marż, a także ze względu na rosnącą konkurencję na rynku fast-fashion, w tym szczególnie w obszarze sprzedaży internetowej – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy LPP. Mimo to spółka wypracowała w 2015 roku solidny wynik finansowy, na co wpływ miała również redukcja aż o 14,5 proc. kosztów w przeliczeniu na 1 mkw. Koncentrujemy się na realizacji długofalowej strategii – rozwijamy sieć sprzedaży w kraju i zagranicą, rozbudowujemy także portfolio marek, poszerzając grono naszych klientów o osoby zainteresowane ofertą z segmentu premium. Równocześnie jednak musimy dostosowywać nasze plany do bieżących uwarunkowań. Priorytetem jest dla nas znalezienie równowagi między dalszym efektywnym rozwojem, a minimalizacją ryzyka – dodaje.   Przy okazji ogłoszenia wyników za IV kwartał 2015 roku, Przemysław Lutkiewicz poinformował o weryfikacji planu rozwoju sieci sprzedaży na Bliskim Wschodzie, gdzie ze względu na sytuację geopolityczną otwarcia części nowych salonów mogą zostać przesunięte na przyszły rok. LPP nie rezygnuje jednak z najbardziej ambitnych projektów – w ostatnich tygodniach firma zaprezentowała kolekcję i salon Tallindera – pierwszej w portfolio firmy marki z segmentu premium. Spółka zawarła także wstępną umowę na najem kamienicy przy londyńskiej Oxford Street, w której ma powstać salon flagowy Reserved.   Z uwagi na dynamiczny rozwój e-handlu w naszym regionie firma zdecydowała się na zwiększenie zasięgu sprzedaży internetowej swojej marki flagowej – RESERVED o kolejne kraje: Słowację i Rumunię. Szansą na zwiększenie konkurencyjności marek odzieżowych Grupy w tym segmencie są dalsze inwestycje w e-commerce. Zakładają one uruchomienie w tym roku sklepów internetowych dwóch kolejnych marek w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Rumunii.   Łączna wartość wszystkich inwestycji LPP w 2016 roku wyniesie około 370 mln zł.

LPP SA, spółka notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm odzieżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od ponad 20 lat konsekwentnie prowadzi działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. LPP SA zarządza 5 znanymi markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, a na początku 2016 roku zaprezentowała pierwszą markę premium – Tallinder. Firma posiada sieć ponad 1 600 sklepów i tworzy miejsca pracy dla 20 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. LPP SA inwestuje i zdobywa nowe rynki. W 2015 roku otworzyła m.in. pierwsze sklepy w Egipcie, Kuwejcie, Katarze i Arabii Saudyjskiej. W 2014 roku spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.

    Kontakt dla mediów: Marta Chlewicka Rzecznik Prasowy LPP e-mail: media@lppsa.com

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP W GRUDNIU 2013 ROKU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 526 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie 2013 roku wyniosła ok. 4.111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ANEKS DO UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneksy: do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011roku oraz do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej 13 grudnia 2011 roku.
Na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 150 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 150 mln zł, w formie akredytyw do 150 mln zł, zaś w formie gwarancji do 50 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 12 stycznia 2016 roku.
Na mocy aneksu do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 25,5 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 12 stycznia 2015 roku. Limit może być wykorzystany w celu zlecania otwarć akredytyw.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła ok. 227 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU

Zarząd LPP S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:
1.   Raporty roczne:
Raport roczny 2013: 2014-04-17
Skonsolidowany raport roczny 2013: 2014-04-17
2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2014 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Raport półroczny za I półrocze 2014 roku: 2014-08-21
3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2013: 2014-02-13
Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2014: 2014-05-09
Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2014: 2014-11-07

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W STYCZNIU 2014 ROKU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 320 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 49% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W LUTYM 2014 ROKU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 266 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 27%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 55% i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku wyniosła ok. 586 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ZARZĄD LPP INFORMUJE, ŻE WSKUTEK NIEDOPATRZENIA NARUSZONA ZOSTAŁA ZASADA ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd LPP informuje, że wskutek niedopatrzenia naruszona została zasada Ładu Korporacyjnego opisana w rozdziale II punkt 1 podpunkt 2a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W IV kwartale 2013 roku nie została zamieszczona na stronie internetowej aktualna informacja dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki. Stosowna informacja obecnie znajduje się na stronie internetowej. W ciągu ostatnich dwóch lat kobiety nie wchodziły w skład Rady Nadzorczej LPP SA ani w skład Zarządu LPP SA.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W MARCU 2014 ROKU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły około 357 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 25%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była wyższa od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia – marca 2014 roku wyniosła ok. 943 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 26% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP SA W KWIETNIU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2014 roku przez GK LPP wyniosły około 378 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku o około 15%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2014 roku wyniosła ok. 1.321 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.