RB 18/2022 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2022/23

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2022/23          


Raport bieżący nr: 18/2022

Data: 04.05.2022

Godzina:17:15

 

W nawiązaniu do pisma Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zwiększenia przejrzystości raportowania w czasie niepewności na rynkach, wynikającej z sytuacji w Ukrainie, Spółka LPP przekazuje w załączeniu wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2022/23 (luty 2022 – kwiecień 2022).

 

RB 18 2022 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2022-23

Załącznik RB 18 2022 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2022-23

 

RB 17/2022 Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący dalszej działalności w Rosji

Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący dalszej działalności w Rosji

 

Raport bieżący nr: 17/2022

Data: 28.04.2022

Godzina: 13:44

 

Od pierwszych dni wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, w LPP popieramy i respektujemy wszelkie międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. Potwierdzeniem tego była decyzja zarządu spółki z 4 marca br. dotycząca zawieszenia działalności operacyjnej i wstrzymania dostaw towarów na rynek rosyjski oraz trwających i planowanych projektów rozwojowych w tym kraju.

Obecnie wszystkie funkcjonujące dotychczas w Rosji sklepy stacjonarne oraz online marek LPP pozostają zamknięte. Mając jednak na uwadze wciąż niepewną sytuację oraz brak możliwości przewidzenia losów konfliktu zbrojnego na wschodzie, podjęliśmy kierunkową decyzję o sprzedaży należących do Grupy LPP zarejestrowanych w Rosji spółek RE TRADING OOO oraz LLC Re Development.

O dalszych decyzjach oraz wynikach trwającego obecnie przeglądu ofert i rozmowach z potencjalnymi nabywcami będziemy informować w kolejnych, oficjalnych komunikatach spółki.

 

RB 17 2022 – Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący dalszej działalności w Rosji

 

Świadectwo Zgodności – 26 Kwietnia 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 26.04.2022

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności: Pobierz tutaj

RB 16/2022 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA            

                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 16/2022

Data: 22.04.2022

Godzina: 15:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 maja 2022 roku.

 

RB 16 2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 16 2022 Projekty uchwał ZWZA LPP 20 maja 2022

 

RB 15/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA    


Raport bieżący nr: 15/2022

Data: 22.04.2022

Godzina: 15:04

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 20 maja 2022 roku.

 

RB 15 2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 15 2022 Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 20 maja 2022

 

RB 14/2022 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy        


Raport bieżący nr: 14/2022

Data: 19.04.2022

Godzina: 17:15

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wypłatę dywidendy z zysku netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022  w wysokości 350 PLN na akcję i ustalenie dnia dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 roku oraz wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku;

– druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

 

RB 14 2022 – Informacja na temat dywidendy