Świadectwo Zgodności – 6 Października 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 06.10.2021

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności: Pobierz tutaj

RB 29/2021 Informacja na transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2021
Data: 20.08.2021
Godzina: 14:

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku otrzymał od Presentme Holding Limited oraz Semper Simul Foundation (podmiotów blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 29 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Presentme Holding Limited

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul Foundation

 

RB 27/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 27/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:57

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SEMPER SIMUL S.A.R.L. (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 27 2021 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Załącznik RB 27 2021 – zawiadomienie 19 MAR SEMPER SIMUL S.A.R.L.

 

RB 26/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 26/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SKY SPV Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 26 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 26 2021 – zawiadomienie 19 MAR SKY SPV Limited