RB 26/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 26/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SKY SPV Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 26 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 26 2021 – zawiadomienie 19 MAR SKY SPV Limited

 

RB 25/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 25/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 25 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 25 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul

 

RB 24/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 24/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 09:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 24 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 24 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka

 

RB 23/2021 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych


Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 28.07.2021

Godzina: 8:52

 

Zarząd LPP SA informuje, że zmianie ulegną terminy publikacji raportów okresowych (za I półrocze 2021/22 oraz za III kwartał 2021/22) wskazane raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021/22 zostanie opublikowany 6 października 2021 roku (pierwotny termin 14 października 2021 roku).

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021/22 zostanie opublikowany 9 grudnia 2021 roku (pierwotny termin 16 grudnia 2021 roku).

 

RB 23 2021 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 

RB 22/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 22/2021
Data: 22.07.2021
Godzina: 15:40

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 22 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 22 – Zawiadomienie 19 MAR Fundacja SEMPER SIMUL

 

RB 21/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 21/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 13:36

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01 lipca 2021 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz od Fundacji Sky SPV (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 21 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SKY SPV

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SEMPER SIMUL

 

RB 20/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 20/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 9:42

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 20 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 20 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka

 

Świadectwo Zgodności – 28 Czerwca 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 28.06.2021

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności: Pobierz tutaj

RB 19/2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku


Raport bieżący nr: 19/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 15:16

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2021 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 896 519 głosów co stanowiło 69,33% liczby głosów na WZA i 59,54% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 261 338 głosów co stanowiło 9,55% liczby głosów na WZA i 8,04% w ogólnej liczbie głosów,

3) NATIONALE-NEDERLANDEN OFE głosów co stanowiło 5,24% liczby głosów na WZA i 4,41% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 19 2021 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku

 

RB 18/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 18/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 14:35

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 29 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 18 2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Załacznik RB 18 2021 – Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu LPP