RB 04/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 04/2022

Data: 19.01.2022

Godzina: 18:39

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 04 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 04 2022 zawiadomienia 19 MAR – osoba zarządzająca LPP 19-01-2022

 

RB 03/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku         


Raport bieżący nr: 03/2022

Data: 19.01.2022

Godzina: 18:15

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2021/22: 21 kwietnia 2022 roku.
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23: 06 października 2022 roku.
  3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022/23: 15 czerwca 2022 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022/23: 15 grudnia 2022 roku.

 

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021/22 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022/23 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok obrotowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2022 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2022 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2023 roku, a okresy sprawozdawcze w 2022 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2022/23 – od 1 lutego do 30 kwietnia 2022;

II kwartał 2022/23 – od 1 maja do 31 lipca 2022;

III kwartał 2022/23 – od 1 sierpnia do 31 października 2022;

IV kwartał 2022/23 – od 1 listopada do 31 stycznia 2023.

 

RB 03 2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

 

RB 02/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 02/2022

Data: 19.01.2022

Godzina: 17:09

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu19 stycznia 2022 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 02 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 02 2022 zawiadomienia 19 MAR – osoba zarządzająca LPP 19-01-2022

 

RB 01/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 01/2022

Data: 05.01.2022

Godzina: 17:12

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2022 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 01 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 01 2022 – zawiadomienie 19 MAR

 

 

RB 32/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 32/2021

Data: 23.12.2021

Godzina: 14:16

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) zmianę do powiadomienia o transakcjach na akcjach LPP opublikowaną przez Emitenta w RB 31/2021.

Zgodnie z otrzymaną informacją omyłkowo podano nieprawidłową liczbę akcji będącej przedmiotem zastawu.

Treść otrzymanego zmienionego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 32 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 32 2021 – zmiana zawiadomienia 19 MAR SSF

 

RB 31/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 31/2021

Data: 23.12.2021

Godzina: 7:35

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation oraz SKY SPV Limited (osób blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 31 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 31 2021 – zawiadomienia 19 MAR Sepmer Silmul, SKY SPV

RB 30/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 30/2021

Data: 08.11.2021

Godzina: 17:40

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2021 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 30 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 30 2021 – Informacja o transakcjach emitenta

 

RB 29/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2021
Data: 20.08.2021
Godzina: 14:09

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku otrzymał od Presentme Holding Limited oraz Semper Simul Foundation (podmiotów blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 29 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Presentme Holding Limited

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul Foundation