RB 43/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 43/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:42

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem udziałów w podmiocie zależnym od Fundacji Sky to jest SKY SPV Limited, który posiada 175.000 akcji imiennych Spółki serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki („Akcje 1”) uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz Semper Simul Foundation;
  • Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z:
  1. pośrednim nabyciem Akcji 1;
  2. pośrednim nabyciem 252.200 akcji zwykłych zdematerializowanych Spółki („Akcje 2”).

Po ww. transakcjach pośredniego nabycia Akcji 1 i Akcji 2:

  • Fundacja Semper Simul posiada bezpośrednio i pośrednio 746.488 akcji LPP SA, dających udział 40,30% w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 2.146.488 głosów, stanowiących 65,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • Fundacja Sky posiada 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów;

– zawiadomienie od Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

 

RB 43 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 43a_zawiadomienie 70 UOF

Załącznik RB 43b_zawiadomienie 70UOF

RB 42/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 42/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:41

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej
Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 42 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 42 2020_zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 41/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 41/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:39

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 41 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 41 2020_zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 40/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 40/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:37

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 40 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 40 2020_ zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 39/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 39/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:36

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki – Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 39 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 39 2020_ zawiadomienie 19 MAR Fundacja SKY

RB 38/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 38/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 11:31

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od SKY SPV Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku

 

RB 38 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 38 _zawiadomienie 19 MAR_SKY SPV

RB 37/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 37/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 11:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 37 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 37 _zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY

RB 36/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 36/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:30

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem (w drodze wniesienia jako wkład niepieniężny) posiadanych przez Fundację Sky 175.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki, uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”) na rzecz SKY SPV Limited;
  • SKY SPV Limited o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z nabyciem Akcji.

Po ww. transakcji Fundacja Sky posiada bezpośrednio 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto Fundacja Sky posiada pośrednio, poprzez SKY SPV Limited, 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych LPP SA, co stanowi 9,45% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 26,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Fundacja Sky posiada 226.338 akcji LPP SA, co stanowi 12,22% kapitału zakładowego LPP SA, z których przysługuje 926.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 28,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky;

– zawiadomienie od SKY SPV Limited.

 

RB 36 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 36a Fundacja Sky – zawiadomienie

Załącznik RB 36b Sky SPV-zawiadomienie

RB 35/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 35/2020
Data: 19.11.2020
Godzina: 12:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Sky SPV Limited – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej
Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 35 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 35 zawiadomienie 19 MAR Sky SPV

RB 34/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 34/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 34 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 34_zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY