RB 29/2021 Informacja na transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2021
Data: 20.08.2021
Godzina: 14:

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku otrzymał od Presentme Holding Limited oraz Semper Simul Foundation (podmiotów blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 29 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Presentme Holding Limited

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul Foundation

 

RB 27/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 27/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:57

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SEMPER SIMUL S.A.R.L. (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 27 2021 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Załącznik RB 27 2021 – zawiadomienie 19 MAR SEMPER SIMUL S.A.R.L.

 

RB 26/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 26/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od SKY SPV Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 26 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 26 2021 – zawiadomienie 19 MAR SKY SPV Limited

 

RB 25/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 25/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 08:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2021 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem zarządu – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 25 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 25 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul

 

RB 24/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 24/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 09:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 24 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 24 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka

 

RB 23/2021 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych


Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 28.07.2021

Godzina: 8:52

 

Zarząd LPP SA informuje, że zmianie ulegną terminy publikacji raportów okresowych (za I półrocze 2021/22 oraz za III kwartał 2021/22) wskazane raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021/22 zostanie opublikowany 6 października 2021 roku (pierwotny termin 14 października 2021 roku).

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021/22 zostanie opublikowany 9 grudnia 2021 roku (pierwotny termin 16 grudnia 2021 roku).

 

RB 23 2021 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 

RB 22/2021 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 22/2021
Data: 22.07.2021
Godzina: 15:40

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 22 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 22 – Zawiadomienie 19 MAR Fundacja SEMPER SIMUL

 

RB 21/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 21/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 13:36

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01 lipca 2021 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz od Fundacji Sky SPV (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 21 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SKY SPV

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SEMPER SIMUL

 

RB 20/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 20/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 9:42

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 20 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 20 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka