ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2021)

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Informacja o braku transmisji obrad ZWZA

Projekty uchwał ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Marcin Piechocki – biografia

Oświadczenie Marcin Piechocki

Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu LPP

dr Grzegorz Maria Słupski – biografia

Oświadczenie dr Grzegorz Maria Słupski

Zgłoszenie kandydata na członka RN LPP

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Uchwały – RN

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach LPP

Raport NBR z wykonania usługi oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach LPP

RODO – klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (18.09.2020)

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP – uzupełnienie

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP

Informacja o braku transmisji obrad ZWZA

Projekty uchwał ZWZA LPP – uzupełnienie

Wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał ZWZA LPP

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Uchwała Zarządu 20-05-18

Uchwały RN 20-05-18

Uchwały RN 20-05-21

Uchwała RN 20-08-18

LPP_Polityka wynagrodzeń

Uchwały ZWZA LPP

RODO – klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (17.06.2016)

Ogłoszenie ZWZA LPP SA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo WZA osoba fizyczna

Pełnomocnictwo WZA osoba prawna

Uchwała RN w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2015 roku

Uchwała RN w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015 polityki charytatywnej i sponsoringowej

Uchwała RN w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności

Uchwały RN LPP SA

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015

Uchwały ZWZA LPP SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (26.06.2015)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Instrukcja głosowania

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Uchwała RN w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska RN w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez WZA

Sprawozdanie RN z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania przez RN obowiązków Komitetu Audytu

Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego

Uchwała RN w sprawie dywidendy

Zgłoszenie kandydata

Życiorys

Oświadczenie kandydata

Uchwały podjęte przez ZWZA LPP SA

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2001)

29 czerwca 2001 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI