ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (20.05.2022)

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 20 maja 2022

Projekty uchwał ZWZA LPP 20 maja 2022

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Uchwały RN

Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021

Raport NBR z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_LPP-sig-sig

Ocena audytora wewnętrznego

Uchwały ZWZA LPP

RODO – klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2021)

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Informacja o braku transmisji obrad ZWZA

Projekty uchwał ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Marcin Piechocki – biografia

Oświadczenie Marcin Piechocki

Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu LPP

dr Grzegorz Maria Słupski – biografia

Oświadczenie dr Grzegorz Maria Słupski

Zgłoszenie kandydata na członka RN LPP

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Uchwały – RN

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach LPP

Raport NBR z wykonania usługi oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach LPP

Uchwały ZWZA LPP

RODO – klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (18.09.2020)

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP – uzupełnienie

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP

Informacja o braku transmisji obrad ZWZA

Projekty uchwał ZWZA LPP – uzupełnienie

Wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał ZWZA LPP

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Uchwała Zarządu 20-05-18

Uchwały RN 20-05-18

Uchwały RN 20-05-21

Uchwała RN 20-08-18

LPP_Polityka wynagrodzeń

Uchwały ZWZA LPP

RODO – klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (17.06.2016)

Ogłoszenie ZWZA LPP SA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo WZA osoba fizyczna

Pełnomocnictwo WZA osoba prawna

Uchwała RN w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2015 roku

Uchwała RN w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015 polityki charytatywnej i sponsoringowej

Uchwała RN w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności

Uchwały RN LPP SA

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015

Uchwały ZWZA LPP SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (26.06.2015)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Instrukcja głosowania

Pełnomocnictwo osoba fizyczna

Pełnomocnictwo osoba prawna

Uchwała RN w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska RN w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez WZA

Sprawozdanie RN z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania przez RN obowiązków Komitetu Audytu

Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego

Uchwała RN w sprawie dywidendy

Zgłoszenie kandydata

Życiorys

Oświadczenie kandydata

Uchwały podjęte przez ZWZA LPP SA