ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (28.06.2002)

28 czerwca 2002 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (27.06.2003)

27 czerwca 2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2004)

29 czerwca 2004 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 Wybór członków Rady Nadzorczej.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (28.06.2005)

28 czerwca 2005 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2006)

29 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2007)

29 czerwca 2007 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (16.06.2008)

16 czerwca 2008 r. (Piątek) o godzinie 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Porządek obrad (plik pdf)

Projekty uchwał na NWZA (plik pdf)

Uchwały podjęte na NWZA (plik pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (30.06.2008)

30 czerwca 2008 r. (Poniedziałek) o godzinie 11:00 odbyło się Zzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2008-06-30/2008-06-30 WZA Porzadek obrad.pdf (plik pdf)

Projekty uchwał na WZA (plik pdf)

Kandydatury do Rady Nadzorczej z uzasadnieniem (plik pdf)

Uchwały podjęte na WZA (plik pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na WZA (plik pdf)

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji (plik pdf)

Powołanie Zarządu nowej kadencji (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (15.12.2008)

15 grudnia 2008 r. (Poniedziałek) o godzinie 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Porządek obrad NWZA (plik pdf)

Projekty uchwał na NWZA (plik pdf)

Uchwały podjęte na NWZA (plik pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI