ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (08.06.2009)

8 czerwca 2009 (Poniedziałek) o godzinie 11:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie Spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

WZA – porządek obrad (plik pdf)

Projekty Uchwał (plik pdf)

Błąd (plik pdf)

Ocena sytuacji spółki w 2008 (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 08 czerwca 2009 roku (plik pdf)

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

LPP (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (03.07.2009)

3 lipca 2009 roku o godz. 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

NWZA – porządek obrad (plik pdf)

Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA (plik pdf)

WZA – projekty uchwał skorygowane (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku (plik pdf)

Załącznik: Uchwały podjęte na NWZA 03/07/2009 (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (20.01.2010)

20 stycznia 2010 roku od godz. 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Ogłoszenie Zarządu LPP SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad (plik pdf)

Projekty uchwał na NWZ LPP SA zwołanym na 20 stycznia 2010 r. (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 20 stycznia 2010 r. udzielanego przez akcjonariuszy – osoby fizyczne (plik pdf)

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LPP SA zwołanym na dzień 20 stycznia 2010 r. (plik pdf)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku (plik pdf)

Uchwały podjęte przez NWZA LPP S.A. (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (25.06.2010)

25 czerwca 2010 roku od godz. 10:30 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Ogłoszenie Zarzadu LPP SA z siedziba w Gdansku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ (plik pdf)

ZARZĄD OPINIE I UZASADNIENIA WZA (plik pdf)

RN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 (plik pdf)

RN OCENA PRACY I SYSTEMU KONTROLI (plik pdf)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LPP SA ZWOŁANYM NA DZIEN 25 CZERWCA 2010 UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY_OSOBY FIZYCZNE (plik pdf)

OPINIA RADY NADZORCZEJ WZA (plik pdf)

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ LPP SA ZWOŁANYM NA DZIEN 25 CZERWCA 2010 (plik pdf)

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW (plik pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Wniosek akcjonariusza WZA (plik pdf)

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Załącznik: Uchwały (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (27.06.2011)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekty Uchwał (plik pdf)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LPP SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r. (plik pdf)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby prawne (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby fizyczne (plik pdf)

Regulamin Programu Motywacyjnego (plik pdf)

PROGNOZNOWANE KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (AKCJE SERII L) (plik pdf)

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku (plik pdf)

Zarząd WZA uzasadnienia i opinie (plik pdf)

RN ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010 (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Uchwały (plik pdf)

Informacja na temat dywidendy (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (25.06.2012)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekt Uchwał (plik pdf)

Instrukcja dotycząca sposóbu głosowania na ZWZA (plik pdf)

Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby prawne (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna (plik pdf)

Ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Ocena sprawozdania finansowego (plik pdf)

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego (plik pdf)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (plik pdf)

Uchwały (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (14.06.2013)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekty uchwał (plik pdf)

Karta do głosowania (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna (plik pdf)

Sprawozdanie Komitetu Audytu (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik pdf)

Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Ocena sprawozdania finansowego (plik pdf)

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego (plik pdf)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Uchwała w sprawie zmiany przeznacznie akcji własnych (plik pdf)

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 (plik pdf)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania obowiązków Komitetu Audytu w 2012 roku (plik pdf)

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie kandydatury (plik pdf)

Uchwały_WZA_LPP_2013 (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (23.06.2014)

Instrukcja głosowania (plik pdf)

Karta do głosowania (plik pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (plik pdf)

Opinia RN (plik pdf)

Pełnomocnictwo osoba fizyczna (plik pdf)

Pełnomocnictwo osoba prawna (plik pdf)

sprawozdanie komitet audytu (plik pdf)

sprawozdanie RN z działalności (plik pdf)

Uchwała RN w spr dywidendy (plik pdf)

Uchwała RN w spr przyjęcia sprawozdania z wykonywnaia obowiązków Komitetu Audytu (plik pdf)

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2013 (plik pdf)

Uchwała RN w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych (plik pdf)

VI WZA projekty uchwał (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Informacja akcje i glosy.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Uchwała RN kompleksowa ocena sytuacji spółki.pdf (plik pdf)

Uchwaly WZA LPP 2014.pdf (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI