Wyniki LPP SA za I kwartał 2015 roku

W I kwartale 2015 roku spółka LPP SA, właściciel 5 popularnych marek odzieżowych (RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY) osiągnęła przychód ze sprzedaży na poziomie 1 003 mln zł. To o 6 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Firma dostosowuje swoje plany inwestycyjne do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych, nie zmienia jednak długofalowej strategii i kontynuuje rozwój na nowych rynkach – między innymi w Niemczech oraz na Bliskim Wschodzie.  

 

Łączne przychody ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku wyniosły 1 003 mln zł. Były one wyższe o około 6 proc. w porównaniu z rezultatem osiągniętym w  analogicznym okresie roku 2014. Pod koniec marca br. firma dysponowała 1528 salonami swoich marek o łącznej powierzchni niemal 750 tys. mkw, co przełożyło się na wzrost na poziome 23,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Od początku stycznia do końca marca br. spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 23,7 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży w tzw. sklepach porównywalnych w I kwartale 2015 roku spadły o 0,7 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki grupy).

 

Na wyniki w I kwartale wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Mocno odczuwamy spadek wartości waluty rosyjskiej, przy równoczesnym bardzo wysokim kursie dolara, ponadto cała branża obserwuje w Polsce spadek  liczby klientów odwiedzających centra handlowe – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy LPP. Nie mamy wpływu na uwarunkowania makroekonomiczne i globalną sytuację polityczną, która oddziałuje zarówno na nastroje konsumenckie, jak i sytuację gospodarczą na poszczególnych rynkach. Nasze działania koncentrujemy obecnie na redukcji kosztów – z sukcesami negocjujemy warunki najmu powierzchni handlowych i inwestujemy na nowych rynkach, by dywersyfikować ryzyko i źródła przychodów. – dodaje.

 

Ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą LPP podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu rozwoju sieci w Rosji oraz na Ukrainie, natomiast istniejące już w tych krajach sklepy funkcjonują bez zmian. To dla nas bardzo ważny region, a sprzedaż w Rosji utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego z uwagą obserwujemy warunki dla inwestycji i nie wykluczamy dalszego rozwoju sieci w tych krajach w kolejnych latach – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz.

 

Zgodnie z przyjętą strategią firma kontynuuje debiuty na nowych dla siebie rynkach. W I kwartale 2015 roku RESERVED, flagowa marka LPP zadebiutowała na Bliskim Wschodzie. Dotychczas otwarto salony w Egipcie, Katarze i Kuwejcie, a w drugiej połowie roku planowane są otwarcia sklepów w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ciągu najbliższych sześciu lat LPP, we współpracy z lokalnym franczyzobiorcą, planuje uruchomić na Bliskim Wschodzie około 30 salonów swoich marek. Równolegle LPP rozwija działalność w Europie Zachodniej – firma kontynuuje rozpoczęte w 2014 roku inwestycje w Niemczech – do końca marca bieżącego roku otwarto w tym kraju 6 salonów RESERVED, a w ciągu najbliższych trzech lat ma ich być około 30. Nakłady na działania wizerunkowe, których celem jest przede wszystkim budowanie rozpoznawalności marki na tym rynku wynoszą 4 mln euro w skali roku.

 

Ważnym elementem rozwoju LPP jest także budowanie zaplecza e-commerce. Produkty wszystkich marek LPP dostępne są już on-line w Polsce. Obecnie sprzedaż internetowa stanowi niemal 2 proc. przychodów grupy, ale tempo wzrostu sprawia, że firma inwestuje w tę formę sprzedaży także na innych rynkach. Oferta RESERVED jest dostępna w sieci w Niemczech i Czechach, a  w II półroczu wystartuje sklep on-line tej marki na Słowacji.

 

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie prowadzi swoją działalność w  Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią ponad 1500 salonów, tworząc miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy oraz w Szanghaju i Dhace. Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.

 

Kontakt dla mediów:

Marta Chlewicka

p.o. Rzecznika Prasowego

e-mail: media@lppsa.com

LPP realizuje długofalowy plan rozwoju

Przychody ze sprzedaży na poziomie 1 234 mln zł, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 134 mln zł i powierzchnia sieci sklepów wyższa o 15 tys. mkw. Koncern odzieżowy LPP ogłosił wyniki za III kwartał 2014 r. Po wrześniowym debiucie na rynku niemieckim, spółka poinformowała również o otwarciu pierwszych salonów marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay na Bałkanach.

Przychody za III kwartał 2014 są o około 11 proc. wyższe w porównaniu z osiągniętymi w III kwartale 2013 roku (1 107 mln zł). W okresie lipiec-wrzesień br. wzrosła również powierzchnia handlowa (do 681,2 tys. mkw.). Łącznie, na koniec września spółka dysponowała 1 453 salonami. W III kwartale 2014 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż na poziomie 580 mln zł, w placówkach CROPP – 221 mln zł, House – 165 mln zł, w sklepach Mohito – 134 mln zł, zaś w salonach Sinsay 59 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 134 mln zł, zysk netto – 82 mln zł.

Przez minione 3 miesiące koncentrowaliśmy się na rozbudowie sieci sprzedaży zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozpoczęliśmy działalność na zupełnie nowym dla nas, niemieckim rynku, przygotowywaliśmy się również do wejścia na Bałkany. W ten sposób realizujemy nasze globalne ambicje i długofalowy plan rozwoju – powiedział Dariusz Pachla, wiceprezes zarządu LPP. W III kwartale nie udało nam się niestety zrealizować założonych wyników finansowych. Krótkookresowe dane zależą jednak od wielu zmiennych czynników, choćby pogody, nie stanowią więc o naszej sile i możliwościach. Dla nas najważniejsza jest realizacja strategii dynamicznego wzrostu – tłumaczył Dariusz Pachla.

LPP ma za sobą rozpoczęcie działalności na pierwszym rynku zachodnioeuropejskim. We wrześniu i październiku spółka uruchomiła sklepy Reserved w Stuttgarcie, Recklinghausen i Bremie. W listopadzie marka zadebiutuje w Hanowerze. LPP podpisała już umowy na otwarcie flagowych sklepów przy głównych handlowych ulicach Berlina (2 tys. mkw.) i Mannheim (2,4 tys. mkw.) w 2016 r. W październiku koncern rozpoczął także działalność w Chorwacji (salony Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay w centrum handlowym Arena w Zagrzebiu), a na Bliskim Wschodzie, w Katarze, marka Reserved swoich pierwszych klientów powita już na początku 2015 roku.

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie prowadzi swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią niemal 1500 salonów, tworzy miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Szanghaju. Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W marcu 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie, od sierpnia 2014 jest także notowana w indeksie MSCI Poland.

 

Kontakt dla mediów:

Marta Chlewicka

p.o. Rzecznika Prasowego

e-mail: media@lppsa.com

Skonsolidowane Wyniki finansowe GK LPP za I kwartał 2014 r.

Sytuacja finansowa GK LPP po I kwartale 2014 roku jest bardzo dobra – firma odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży, na co wpłynął wzrost powierzchni handlowej i sprzedaży w sklepach. Mimo trudnej sytuacji na Wschodzie, która miała przełożenie na obecne wyniki, firma nieustannie się rozwija i dywersyfikuje kolejne rynki sprzedaży. Jesienią planuje otworzyć pierwsze sklepy w Europie Zachodniej i krajach arabskich.

 

W I kwartale br. łączne przychody ze sprzedaży GK LPP w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku wzrosły o 26 proc. i wyniosły 945 mln PLN. Wpływ na tę wartość miał wzrost powierzchni handlowej, jak i wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych o 7 proc. Procentowa marża brutto w analizowanym okresie wzrosła o 1,1 p.p. i osiągnęła poziom 56,9 proc. Zgodnie z zapowiedziami, GK LPP kontynuowała dynamiczny rozwój swoich sieci handlowych i w ciągu ostatniego roku łączna powierzchnia sklepów wzrosła o 153 tys. m2 (o 34 proc.), a na koniec marca 2014 roku wyniosła 606 tys. m2.

 

Ponadto, w I kwartale br. koszty funkcjonowania GK LPP wzrosły o 24 proc., dzięki czemu zysk operacyjny wzrósł aż o 87 proc. w stosunku do zysku z roku poprzedniego i osiągnął wartość 48,4 mln PLN (czyli wyraźnie mniej niż wzrosła sprzedaż).

 

Na wyniki finansowe GK LPP w I kwartale 2014 roku miała wpływ także sytuacja na rynku Wschodnim. Różnice kursowe, wynikające głównie z osłabienia wartości rosyjskiego rubla i ukraińskiej hrywny, o wartości – 57,4 mln PLN miały przełożenie na wynik netto, powodując stratę w wysokości 14,3 mln PLN.

 

– W marcu i kwietniu zweryfikowaliśmy plany rozwoju sieci handlowej. Weryfikacja związana była z ostrożniejszym podejściem do rynku rosyjskiego i ukraińskiego. Niemniej jednak w naszym przekonaniu, nie będzie miała ona istotnego wpływu na plany rozwoju sieci handlowej. Zakładamy, że przyrost powierzchni wyniesie 25 proc. i będzie mniejszy jedynie o trzy punkty procentowe w stosunku do wcześniejszych założeń. Na koniec 2014 roku GK LPP powinna dysponować powierzchnią 737 tys. m2 i liczbą 1551 sklepów– powiedział Dariusz Pachla, wiceprezes zarządu LPP. By z sukcesem utrzymać się na rynku, szukamy coraz to nowych możliwości rozwoju, dlatego niezależnie od sytuacji na rynkach rosyjskim i ukraińskim poszukujemy nowych rynków, w których będziemy mogli się rozwijać. Jeszcze jesienią tego roku zamierzamy rozpocząć działalność w Niemczech, gdzie otworzymy 3 nowe salony marki Reserved – dodał Dariusz Pachla.

 

Spółka ma także w planach otwarcie salonów w Chorwacji (po 5 sklepów każdej z marek: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay). Ponadto pod koniec tego roku, na mocy umowy z arabskim franczyzobiorcą – firmą Azadea – najprawdopodobniej w Katarze zostanie otwarty pierwszy pozaeuropejski salon Reserved.

 

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniejrozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią blisko 1400 salonów, tworzy miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Szanghaju. Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W marcu 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie.

Koncern odzieżowy LPP notuje wzrosty i rusza na nowe rynki

koncern odzieżowy - header

 

W I półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa LPP, właściciel 5 popularnych marek odzieżowych (RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY), odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży. Firma zwiększyła powierzchnię handlową oraz sprzedaż w salonach marek LPP zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Przed Grupą kolejne wyzwania, ponieważ jesienią odzież marek LPP zadebiutuje w Niemczech, Chorwacji oraz na Bliskim Wschodzie.

 

– W pierwszych miesiącach tego roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na przygotowaniu naszego debiutu na rynku niemieckim oraz obserwowaniu rynku wschodniego. W związku z dynamiką wydarzeń na Ukrainie i w Rosji, zweryfikowaliśmy nieco nasze plany na tym obszarze. Wzrost powierzchni handlowych wyniesie tam w 2014 roku ok. 33 proc., a nie 52 proc. jak planowaliśmy. Całkowity przyrost powierzchni we wszystkich krajach wyniesie ok. 23 proc. zamiast uprzednio zakładanych 28 proc. Równocześnie finalizujemy pierwszy etap procesu wyjścia LPP za naszą zachodnią granicę, jesienią otworzymy pierwsze salony RESERVED w Niemczech, a także poza Europę, niebawem działać zacznie pierwszy sklep w Katarze. Ważnym wydarzeniem będzie także jesienny debiut wszystkich pięciu marek na rynku chorwackim – powiedział Dariusz Pachla, wiceprezes zarządu LPP. – Od lat jesteśmy liderem w Polsce w branży odzieżowej, nieustannie umacniamy naszą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast inwestycje w Niemczech, na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie to początek realizacji naszych globalnych ambicji – dodał Dariusz Pachla.

 

W pierwszym półroczu br. łączne przychody ze sprzedaży GK LPP w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 roku wrosły o 22,3 proc. i wyniosły 2 130 tys. PLN. Wpływ na tę wartość miał zarówno wzrost powierzchni handlowej, jak i wzrost sprzedaży w salonach. Procentowa marża brutto w analizowanym okresie wzrosła o 1,6 p.p. i osiągnęła poziom 59,3 proc. Łączna powierzchnia handlowa wzrosła natomiast w porównaniu z czerwcem 2013 roku o 35 proc. i wyniosła ok. 674 tys. m kw., a liczba salonów marek LPP z końcem I półrocza 2014 roku wyniosła 1488. W efekcie GK LPP zamknęła I półrocze 2014 roku zyskiem netto w wysokości 154 192 tys. PLN, większym o 10 proc. od zysku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Pomimo poprawy sytuacji w II kwartale br., w całym I półroczu na wyniki finansowe LPP

istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe w wysokości 27 mln PLN. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim rosyjskiego rubla i ukraińskiej hrywny. Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w Rosji i na Ukrainie LPP ograniczyło nieco inwestycje w tym regionie.

 

Koszty funkcjonowania GK LPP wzrosły w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 25,9 proc., przez co zysk operacyjny wzrósł o 21,2 proc. w stosunku do zysku z roku poprzedniego i osiągnął wartość 226 479 tys. PLN.

 

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią niemal 1500 salonów, tworzy miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Szanghaju. Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W marcu 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie.

LPP wzmacnia ekspansję na Zachód

news_lppwzmacniaekspansje_header

LPP realizuje zapowiadaną wcześniej ekspansję na rynek niemiecki. Firma podpisała nowe umowy na otwarcie flagowych sklepów marki RESERVED w kolejnych lokalizacjach w Niemczech, w tym w Berlinie, gdzie powstanie pierwszy flagowy sklep LPP. Spółka ma ambitne plany, by w ciągu trzech lat otworzyć na tym rynku kolejnych 30 sklepów marki RESERVED.

 

Ekspansja LPP na Zachód, to bez wątpienia jedna z najważniejszych decyzji, jaką Zarząd podjął w ostatnich latach, stawiając za cel intensywny rozwój firmy oraz umocnienie pozycji LPP na arenie międzynarodowej. Na mocy podpisanej umowy, w Berlinie powstanie nowy sklep flagowy LPP, usytuowany w prestiżowym położeniu, przy handlowej ulicy Tauentzienstraße 18. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi, w ostatnim kwartale 2016 roku, LPP będzie sprzedawało tam produkty marki RESERVED na prawie 2000 m² powierzchni. Z kolei w innej lokalizacji, w ponad 300 tys. mieście Mannheim, sieć odzieżowa RESERVED będzie wynajmować w Pałacu przy handlowej ulicy Planken powierzchnię handlową sięgającą aż 2400 m².

 

– Niemcy to największy rynek odzieżowy w Europie, czwarty pod względem wielkości na świecie, bardzo dojrzały i ukierunkowany na obecność międzynarodowych marek – mówi Piotr Dyka wiceprezes Zarządu LPP, odpowiedzialny za markę Reserved w kraju i za granicą. Działamy w biznesie, w którym podstawą jest ciągłe szukanie nowych możliwości rozwoju. Chcemy być obecni na najbardziej prestiżowych ulicach modowych w Europie. Otwarcie salonu w Berlinie podkreśla naszą strategię ekspansyjną, która ma na celu otwarcie sklepów w czołowych lokalizacjach największych miast niemieckich. Do końca tego roku otworzymy jeszcze 3 salony RESERVED na tym rynku – dodaje Piotr Dyka.

 

Pierwszy salon RESERVED w Niemczech otwarto we wrześniu br. w Centrum Handlowym Palais Vest w Recklinghausen, kolejne otwarcia będą miały miejsce w październiku tego roku w Stuttgarcie i Bremie oraz w grudniu w Hanowerze. Niemcy stanowią pierwszy krok w ekspansji LPP na Zachód. Równocześnie koncern rozpoczyna działalność w zupełnie nowych dla siebie rejonach – jesienią salony wszystkich marek LPP zostaną otwarte w Chorwacji, a w Katarze, pierwszej bliskowschodniej lokalizacji, swoich pierwszych klientów powita na początku 2015 roku roku flagowa marka RESERVED.

 

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek odzieżowych. Tylko w 2013 r. spółka sprzedała ponad 70 milionów sztuk odzieży, osiągając przychody w wysokości ponad 1 mld euro. Od lat konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, a na 2016 rok planowana jest premiera kolejnej. LPP posiada sieć niemal 1500 salonów, tworzy miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Szanghaju. W marcu 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie. Z końcem sierpnia akcje spółki weszły do prestiżowego indeksu MSCI Poland. Bieżąca wycena rynkowa LPP wynosi ok. 4 mld euro.