Rok podatkowy 2021/22

Z powodu trwającej pandemii miniony rok wiązał się ze znacznym spowolnieniem gospodarczym w Polsce i na świecie. Było ono spowodowane między innymi wprowadzanymi obostrzeniami, co dotknęło w dużym stopniu branżę usługowo-handlową. Mimo to nasza rodzinna firma z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby zakończyć ten rok z dobrym wynikiem i zagwarantować swoim pracownikom stabilne zatrudnienie.

Odpowiednie decyzje biznesowe, elastyczność oraz szybkie i umiejętne przystosowywanie się do zmiennych i przede wszystkim trudnych warunków gospodarczych pozwoliły nam na dalsze skuteczne realizowanie strategii rozwoju spółki LPP. Przełożyło się to wszystko także na nasze zyski, a tym samym na znaczną sumę z podatków, którą przekazaliśmy do budżetu państwa. LPP to polska firma odzieżowa, w której mimo ciągłej ekspansji i dynamicznego rozwoju pamiętamy o korzeniach – dlatego podatki płacimy w Polsce.

W poniższej tabeli przedstawiamy informacje o tym, jakie podatki LPP wpłaciło do polskiego budżetu za rok 2021/22. Uwzględniona została w niej nie tylko suma, jaką łącznie dały podatki LPP – całość została podzielona w przejrzysty i czytelny sposób, aby każdy mógł zapoznać się ze szczegółami na temat wysokości naszych poszczególnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2021/22, czyli za okres od 02.2021 do 01.2022 r.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021/22 roku

Rok podatkowy02.2021/ 01.2022
Podatek VAT761 231
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT360 180
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych31 528
Podatek od sprzedazy detalicznej PSD38 024
Cło202 426
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT31 831
ZUS pracownik
ZUS pracodawca
Składki zdrowotne
ZUS łącznie153 603
PFRON5 022
Podatek od nieruchomości6 018
Podatek od środków transportowych2
Razem [tys. zł.]1 589 865

Dane za 2021 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2022 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Łączna suma wpływów z podatków LPP do polskiego budżetu w roku rozliczeniowym 2021/22 wyniosła ponad 1,5 mld złotych. Kwota ta składa się z różnych rodzajów podatków i danin oraz wszelkich innych naszych zobowiązań, które zostały przez nas przekazane do krajowego budżetu.

Podatek VAT zapłacony przez LPP był najwyższym zobowiązaniem za ten okres i wynosił ponad 761 mln złotych. Kolejną ważną składową wszystkich wpływów ze strony naszej rodzinnej firmy odzieżowej do budżetu państwa był podatek CIT, który przekroczył 360 mln złotych, oraz cło, które wyniosło ponad 202 mln złotych.

W opisywanym okresie podatkowym LPP zasiliło także państwową kasę ponad 153 mln złotych w ramach składek ZUS. Podatek CFC przekroczył 31 mln złotych, a podatek od sprzedaży detalicznej PSD wyniósł ponad 38 mln złotych.

Wysokie sumy na rzecz skarbu państwa LPP wpłaciło również z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – ponad 31 mln złotych) oraz podatków od nieruchomości (ponad 6 mln złotych).

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021/22 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2020/21

Sytuacja gospodarcza na całym świecie uległa znacznemu pogorszeniu ze względu na panującą pandemię. Mimo to, nasza firma rodzinna z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby miniony rok zakończyć z wysokim wkładem podatkowym do budżetu państwa. Choć nasze brandy są obecnie rozpoznawalne w wielu krajach na świecie, LPP to polska firma odzieżowa i dlatego nasze podatki płacimy właśnie w Polsce.

Pomimo pandemii rok 2020/21 zakończyliśmy z wynikami, które pozwoliły nam na wysoki wkład do budżetu państwa z podatków. LPP sprawiło, że było to możliwe między innymi dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany gospodarcze na świecie oraz skrupulatnemu wdrażaniu strategii rozwoju spółki.

Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia podatki LPP za 2020/21 rok. Uwzględniona została w niej nie tylko łączna kwota podatków spółki – całość jest podzielona tak, aby w przejrzysty sposób ukazać wysokość wpływów z konkretnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2020/21, czyli za okres od 02.2020 do 01.2021.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku

Rok podatkowy02.2020/ 01.2021
Podatek VAT457 190
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT40 458
Cło115 953
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT19 656
ZUS pracownik
ZUS pracodawca
Składki zdrowotne
ZUS łącznie64 267
PFRON880
Podatek od nieruchomości4 919
Podatek od środków transportowych2
Razem [tys. zł.]703 325

Dane za 2020 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2021 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Wkład LPP przekazany do budżetu państwa w 2020/21 roku przekroczył łącznie sumę 703 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne zobowiązania i daniny, a także podatki. LPP wpłaciło aż 457 mln złotych z tytułu VAT-u – to najwyższa kwota wśród wszystkich zobowiązań podatkowych firmy za ten okres.

Z tytułu innych zobowiązań podatki LPP również utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. W minionym roku firma odprowadziła do skarbu państwa ponad 64 mln złotych w ramach składek ZUS, a CIT przekroczył 40 mln złotych. Cło związane z międzynarodową działalnością gdańskiej firmy to natomiast kwota prawie 116 mln złotych, a podatek od nieruchomości spółki – prawie 5 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2018

Rok podatkowy 2018 to kolejny z rzędu rok, w którym nasze wpływy do budżetu państwa przewyższyły rok poprzedni – tym razem o ponad 100 000 tys. złotych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszą krajową gospodarkę na coraz większą skalę.

Rosnący wkład do krajowego budżetu jest możliwy m.in. dzięki wzrastającej rozpoznawalności naszych brandów poza granicami kraju. Model biznesowy, w którym promujemy polski know-how m.in. poprzez sprzedaż zaprojektowanych w Polsce kolekcji również poza Polską, sprawdza się. To między innymi dzięki eksportowi i równoczesnemu płaceniu w kraju podatków, LPP przyczynia się do polskiego wzrostu gospodarczego.

Poniżej prezentujemy dane, które pokazują nasz wkład w 2018 roku do budżetu państwa. W tabeli można przyjrzeć się nie tylko łącznej kwocie, ale i wysokości wpływów wynikających z poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku

Rok podatkowy2018
Podatek VAT540 869
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT144 909
Cło132 283
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT20 275
ZUS pracownik22 884
ZUS pracodawca32 932
Składki zdrowotne14 754
ZUS łącznie70 570
PFRON696
Podatek od nieruchomości3 791
Podatek od środków transportowych3
Razem [tys. zł.]913 396

Analiza danych

W roku podatkowym 2018 wpłaciliśmy do budżetu państwa łącznie przeszło 913 mln złotych tytułem różnych danin i podatków. LPP samego tylko CIT-u zapłaciło ponad 145 mln złotych. Dzięki tej kwocie znaleźliśmy się w top 30 płatników tego podatku w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Ponad 541 mln złotych przeznaczyliśmy natomiast na VAT, a przeszło 132 mln złotych na cło.

Sporą pozycją były również podatki wynikające z zatrudnienia, jak ZUS pracownika i pracodawcy oraz składki zdrowotne – łącznie wyniosły one 71 mln złotych. To o ponad 10 mln złotych więcej niż rok wcześniej, bo w 2017 roku w związku z tymi zobowiązaniami Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 60 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2017

Choć coraz intensywniej działamy na rynkach międzynarodowych i nasze brandy są na nich coraz bardziej rozpoznawalne, nie zapominamy o naszych korzeniach. Cały czas to w Polsce zapadają wszystkie kluczowe dla Spółki decyzje, a także to tu powstają projekty naszych ubrań i akcesoriów. To więc dla nas oczywiste, że firma LPP podatki płaci w Polsce.

W 2017 roku dzięki podatkom LPP zasiliło budżet państwa już po raz kolejny. I tym razem łączna kwota wpływów przewyższyła wynik ubiegłoroczny. Jako polska firma rodzinna jesteśmy z tego niezwykle dumni.

Cieszymy się, że wraz z rozwojem naszej Spółki przyczyniamy się też pośrednio do rozwoju naszego kraju dzięki zasilaniu jego budżetu różnymi daninami i podatkami. LPP chce kontynuować ten postęp i dalej wspierać Polską gospodarkę.

Poniższa tabela obrazuje nasz rok podatkowy 2017. Można w niej znaleźć szczegółowe dane odnoszące się do kwot poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku

Rok podatkowy2017
Podatek VAT529 929
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT41 703
Cło157 869
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT18 994
ZUS pracownik19 890
ZUS pracodawca27 866
Składki zdrowotne12 617
ZUS łącznie60 373
PFRON590
Podatek od nieruchomości3 607
Podatek od środków transportowych3
Razem [tys. zł.]813 068

Analiza danych

W 2017 roku w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z różnych danin i podatków LPP wpłaciło do budżetu państwa łącznie 813 mln złotych. Na tę kwotę w większości składał się VAT, tytułem którego zapłaciliśmy blisko 530 mln złotych. Drugą co do wielkości pozycją było cło, które wyniosło ponad 158 mln złotych.

Ważnymi składowymi, którymi LPP zasiliło w 2017 roku budżet Polski, były też ZUS i CIT. Na te podatki LPP przeznaczyło kolejno ponad 60 mln złotych oraz przeszło 42 mln zł. Z tytułu PIT-u zapłaciliśmy natomiast blisko 19mln złotych, a w związku z podatkiem od nieruchomości – ponad 3,6 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2016

W 2016 roku łączna kwota zapłaconych w Polsce przez LPP podatków przewyższyła wynik uzyskany w 2015 roku. Było to możliwe między innymi dzięki konsekwentnemu rozwojowi firmy nie tylko w kraju, ale i na międzynarodowych rynkach.

Model biznesowy zakładający sprzedaż ubrań, akcesoriów czy innych produktów, które powstały na bazie polskiego know-how, także poza granicami kraju, pozwala nam rosnąć w siłę. Nasz wzrost, osiągany m.in. dzięki eksportowi, przy równoczesnym płaceniu przez LPP podatków w Polsce, przekłada się więc na realne wsparcie krajowej gospodarki.

Planujemy kontynuację takiej strategii, a co za tym idzie – chcemy w kolejnych latach wspomagać krajowy budżet na jeszcze większą skalę, zasilać go jeszcze większymi kwotami.

To, jakie podatki LPP zapłaciło w 2016 roku, obrazuje poniższa tabela. Podział na kwoty wynikające z poszczególnych zobowiązań wskazuje na konkretne sumy składające się na łączny wynik.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku

Rok podatkowy2016
Podatek VAT488 056
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT5 692
Cło143 259
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT14 256
ZUS pracownik14 828
ZUS pracodawca21 068
Składki zdrowotne9 313
ZUS łącznie
PFRON345
Podatek od nieruchomości3 225
Podatek od środków transportowych3
Razem [tys. zł.]700 045

Analiza danych

Tytułem różnych danin i podatków LPP w roku 2016 zasiliło krajowy budżet łączną kwotą ponad 700 mln złotych. Największą pozycją w zestawieniu, która złożyła się na ten wynik, był VAT, w ramach którego zapłaciliśmy przeszło 488 mln złotych. W związku z naszą międzynarodową działalnością tytułem cła wpłaciliśmy natomiast do polskiej kasy ponad 143 mln złotych.

Na całościowy wynik opłaconych w 2016 roku przez LPP podatków złożył się także między innymi ZUS, który w postaci składek pracowników i pracodawcy, a także zdrowotnych wyniósł łącznie ponad 45 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2015

W 2015 roku suma zapłaconych przez LPP podatków w Polsce przekroczyła ponad 658 mln złotych. Taki wynik był możliwy dzięki staraniom i zaangażowaniu, które włożyliśmy w rozwój firmy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

W 2015 roku LPP otworzyło swoją działalność na nowych rynkach zagranicznych. Rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów między innymi w Egipcie i Katarze. Takie działania przełożyły się na ogólny wzrost Spółki, co z kolei przyczyniło się do zapłacenia wyższych podatków w Polsce. LPP dzięki temu w realny sposób wspiera krajową gospodarkę.

Stawiamy na ciągły rozwój i nie planujemy zwalniać tempa. Nasz dalszy wzrost pozwoli nam na to, by wpłacane do polskiego budżetu przez LPP podatki w kolejnych latach były jeszcze wyższe.

To, jak wysokie podatki LPP zapłaciło w Polsce w 2015 roku, ukazuje poniższa tabela. Rozpisane są w niej poszczególne rodzaje zobowiązań podatkowych naszej Spółki. Wszystkie podatki zostały zsumowane, aby ukazać całkowity wkład LPP do budżet państwa w tym okresie.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku

Rok podatkowy2015
Podatek VAT412 945
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT44 401
Cło149 204
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT16 871
ZUS pracownik11 154
ZUS pracodawca15 779
Składki zdrowotne5 370
ZUS łącznie
PFRON118
Podatek od nieruchomości2 954
Podatek od środków transportowych3
Razem [tys. zł.]658 799

Analiza danych

W 2015 roku łączna suma podatków LPP zapłaconych w Polsce wyniosła ponad 658 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne daniny oraz podatki. Najwyższa suma wpłynęła do budżetu państwa z tytułu VAT-u, który wyniósł ponad 412 mln złotych. Cło związane z coraz większym eksportem towarów na rynki zagraniczne wyniosło blisko 150 mln złotych. Z kolei podatek CIT opłacony przez LPP w 2015 roku wyniósł 44 mln złotych.

Nasze zobowiązania wobec budżetu to nie tylko podatki, ale także składki pracowników i pracodawcy, czyli ZUS. Wynikają one między innymi ze wzrostu zatrudnienia w LPP. Łączna wysokość wszystkich składek ZUS w 2015 roku wyniosła ponad 32 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2019

Z roku na rok nasze wpływy podatkowe rosną. Jest to wynikiem m.in. długofalowej strategii rozwoju Spółki nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Pomimo zwiększającej się rozpoznawalności naszych brandów na zagranicznych rynkach, LPP podatki płaci w Polsce.

W 2019 r. sporo energii poświęciliśmy na rozbudowę naszej sieci sprzedaży – nie tylko tej tradycyjnej, ale i internetowej. Zadebiutowaliśmy z naszymi salonami na dwóch nowych rynkach i obecnie stacjonarnie oraz online nasze produkty są dostępne już w 38 krajach.

W krajach, w których dostępne są nasze kolekcje, obserwujemy coraz silniejszą konkurencję, a także rosnące oczekiwania klientów. Cieszy nas bardzo, że pomimo dynamicznych zmian na rynku nasze marki generują przychody, które przekładają się na konkretny wkład w polską gospodarkę. Płacąc w naszym kraju podatki, LPP realnie ją wspiera.

Poniżej przedstawiamy zestawienie danych pokazujących poszczególne wpływy od nas do budżetu państwa. Tabela obrazuje kwoty odnoszące się do roku obrotowego 2019 (liczonego od 01.2019 do 01.2020).

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku

Rok podatkowy01.2019/ 01.2020
Podatek VAT604 754
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT133 994
Cło239 961
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT24 459
ZUS pracownik
ZUS pracodawca
Składki zdrowotne
ZUS łącznie88 925
PFRON944
Podatek od nieruchomości4 578
Podatek od środków transportowych4
Razem [tys. zł.]1 097 619

Analiza danych

W roku podatkowym 2019 (liczonym do stycznia 2020 r.) tytułem różnych danin i przede wszystkim podatków LPP zasiliło krajowy budżet kwotą przekraczającą 1 miliard złotych (1 097 619 tys. złotych). To rekordowy wynik w historii firmy.

Największą pozycją jest VAT, w ramach którego wpłaciliśmy 605 mln złotych. Nasz CIT ukształtował się na poziomie niemal 134 mln złotych, a prawie 240 mln złotych trafiło od naszej spółki do krajowej kasy z tytułu cła. Ważną pozycją jest też ZUS pracowniczy, na który przeznaczyliśmy niemal 89 mln złotych. Firma LPP podatek od nieruchomości opłaciła natomiast w wysokości ponad 4,5 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku (w tys. zł.)