OŚWIADCZENIA DLA KLIENTÓW

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż okulary przeciwsłoneczne: PA113-09X-ONE kod EAN 5902412756917 i PJ417-99X-ONE kod EAN 5902412902918 nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, z uwagi na to, że wyroby oznaczone zostały kategorią 3 filtra, podczas gdy stwierdzone wartości współczynnika przepuszczania światła wynoszą 4,04% i 4,00% dla modelu PA113-09X-ONE oraz 5,39% i 5,59% dla modelu PJ417-99X-ONE i są właściwe dla kategorii 4 filtra. Niezgodność ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników stosujących okulary w trakcie kierowania pojazdami oraz poruszających się po drogach. Nadto, w instrukcji użytkowania wyrobów brak jest informacji o ograniczeniach używania okularów, a przedłożone deklaracje zgodności zawierają braki. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdańsk, 19.01.2017 r.