GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (28.06.2002)

28th of June 2002 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2002-06-28/2002-06-28 porzadek obrad_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2002-06-28/2002-06-28 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2002-06-28/2002-06-28 uchwaly podjete_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2002-06-28/2002-06-28 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (27.06.2003)

27th of June 2003 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2003-06-27/2003-06-27 porzadek obrad_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2003-06-27/2003-06-27 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2003-06-27/2003-06-27 uchwaly podjete_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2003-06-27/2003-06-27 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (29.06.2004)

29th of June 2004 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2004-06-29/2004-06-29 porzadek obrad_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2004-06-29/2004-06-29 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2004-06-29/2004-06-29 Wybór członków Rady Nadzorczej_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2004-06-29/2004-06-29 uchwaly podjete_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2004-06-29/2004-06-29 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (28.06.2005)

28th of June 2005 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2005-06-28/2005-06-28 porzadek obrad_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2005-06-28/2005-06-28 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2005-06-28/2005-06-28 uchwaly podjete_EN.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2005-06-28/2005-06-28 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (29.06.2006)

29th of June 2006 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2006-06-29/2006-06-29 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2006-06-29/2006-06-29 uchwaly podjete_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2006-06-29/2006-06-29 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

 

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (29.06.2007)

29th of June 2007 took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • /Walne zgromadzenie/EN/2007-06-29/2007-06-29 porzadek obrad_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2007-06-29/2007-06-29 projekty uchwal_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2007-06-29/2007-06-29 uchwaly podjete_en.pdf (plik pdf)
 • /Walne zgromadzenie/EN/2007-06-29/2007-06-29 akcjonariusze_en.pdf (plik pdf)

DOWNLOAD ALL

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (16.06.2008)

16th of June 2008 (Friday) at 11:00 AM took place Extraordinary General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • A draft of a resolution for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • Resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • Shareholders entitled to at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (plik pdf)

 

DOWNLOAD ALL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (30.06.2008)

30th of June 2008 (Monday) at 11:00 AM took place General Meeting of Shareholders of LPP SA in Head Office of Company in Gdańsk, 39/44 Łąkowa Street.

 • Agenda of General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • A draft of a resolution for the General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders (plik pdf)
 • Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term (plik pdf)
 • Appointment of Members of the Management Board for the new term(plik pdf)
 • Shareholders entitled to at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (plik pdf)

DOWNLOAD ALL