Raport finansowy roczny / skonsolidowany

Raport finansowy roczny / skonsolidowany 2013 20142015201620172018
Przychody netto ze sprzedaży 4 116 3024 769 2885 130 3536 019 047 029 4258 046 756
Zysk (strata) z działalności operacyjnej615 627609 103502 689226 421578 434756 560
Zysk (strata) netto432 859481 860351 320174 775440 774505 176
Amortyzacja148 188193 670223 555267 381293 429349 163
Aktywa2 491 5702 933 7263 565 1693 677 9324 206 8195 380 808
Kapitał własny1 496 4901 638 4141 889 7392 134 7312 443 4462 860 553
Liczba akcji (szt.)1 809 7251 809 7251 812 1451 812 1451 826 5371 833 483
Zysk na akcję239,2265,0193,996,2241,4275,5
Wartość księgowa na akcję826,9905,31 042,81 174,91 337,81 560,2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję85,193,632,033,035,740,0