Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Czas odpowiedzialnych decyzji w nowej rzeczywistości. LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Czas odpowiedzialnych decyzji w nowej rzeczywistości. LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

12.05.2021

• Już niemal co piąta rzecz w ofercie wszystkich marek spółki pochodzi z linii produktów bardziej przyjaznych środowisku Eco Aware, we flagowym Reserved jest to już co trzecie ubranie.

• Wszystkie zamówienia online oferty marek LPP są już wolne od jednorazowego plastiku. W 2020 roku firma wyeliminowała łącznie 300 ton tego tworzywa.

• W ub. r. gdańska firma wdrożyła program Eco Aware Production i przystąpiła do międzynarodowej organizacji ZDHC, by wdrażać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw.

• W 2020 r. spółka odnotowała spadek emisji CO2 o 2,2 proc. w przeliczeniu na sztukę sprzedanej odzieży.

Ubiegły rok dla całego rynku upłynął pod znakiem trudności wynikających z pandemii. Również dla LPP był to czas olbrzymich wyzwań. Jednak, pomimo kryzysu i walki o przetrwanie, spółka konsekwentnie kontynuowała realizację zobowiązań podjętych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”, przewidzianej na lata 2020-2025. Równolegle, coraz większego znaczenia na rynku nabierają standardy pozafinansowej oceny spółek ESG.

– Idea oceny przedsiębiorstw zakładająca konieczność prowadzenia biznesu z troską nie tylko o interes ekonomiczny, ale również społeczny i środowiskowy, jest w LPP realizowana od lat. Ogłoszona przez nas w 2017 roku pierwsza strategia zrównoważonego rozwoju „LPP More” oraz 2 lata temu kolejna – „For People For Our Planet”, to nasza odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne i społeczne. Dziś nasza uwaga koncentruje się wokół czterech filarów: projektowanie i produkcja, zarządzanie plastikiem, bezpieczeństwo chemiczne produkcji oraz ekologiczne budynki. To kompleksowe podejście do naszej działalności. Strategia zrównoważonego rozwoju jest integralnym elementem planów biznesowych spółki i wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość coraz bardziej podporządkowaną standardom ESG. Widzimy, że kwestie społeczne i środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia dla wszystkich uczestników rynku – rośnie świadomość klientów, doświadczamy też wymagań inwestorów i instytucji finansowych, które oczekują od firm spełniania standardów klimatycznych. Z jednej strony motywuje nas to do wdrażania kolejnych pozytywnych zmian, z drugiej wymaga konsekwencji w dążeniu do realizacji celów. Dlatego z dumą możemy powiedzieć, że w 2020 roku, mimo trudności wywołanych pandemią, udało nam się wypełnić wszystkie cele przewidziane na ten rok, a część z nich zrealizować nawet w większym zakresie, niż to pierwotnie zakładaliśmy – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Sukcesywnie wdrażając ideę zrównoważonej mody w minionym roku polska firma istotnie zwiększyła udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku – do 19 proc. we wszystkich markach. We flagowym Reserved ubrania z metką Eco Aware stanowiły już 32 proc. Spółka planuje, że na koniec tego roku obrotowego udział Eco Aware w ofercie wszystkich marek z jej portfela wzrośnie do 25 proc.

Bardziej przyjazna środowisku moda to nie tylko ekologiczne surowce, ale także zrównoważony proces produkcji ubrań. Dlatego w 2020 roku. LPP zainicjowało skierowany do swoich dostawców program Eco Aware Production rozpoczynając konsultacje z 40 producentami z Azji Południowo-Wschodniej. W ramach programu, który ma na celu redukcję zużycia wody i energii w procesie wytwarzania odzieży, wypracowano standardy jakościowe oraz środowiskowe, takie jak m.in. wykorzystanie w fabrykach systemów odzyskiwania energii czy wprowadzenie zamkniętego obiegu wody. Obecnie już 16 fabryk szyje kolekcje LPP zgodnie z tym standardem, a kolejne się do tego przygotowują. Zgodnie z założeniami jeszcze w tym roku programem zostanie objętych 30 proc. południowoazjatyckich fabryk szyjących dla spółki.

Współpraca z dostawcami w zakresie zrównoważonej mody dotyczy również bezpieczeństwa chemicznego produkcji. Intensyfikując swoje działania w tym zakresie, w sierpniu minionego roku, spółka – jako pierwsza polska firma – przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals wspierając swoich dostawców w dążeniu do wyeliminowania z ich fabryk szkodliwych substancji chemicznych w procesach produkcyjnych. Dzięki temu już 23 fabryki w Pakistanie i 42 w Bangladeszu, które szyją kolekcje marek LPP, to zakłady zrzeszone w ramach tej inicjatywy, a zapewnienie całkowitej zgodności ze standardami ZDHC w całym tekstylnym łańcuchu dostaw LPP planowane jest do 2025 roku.

Wypracowując standardy zrównoważonej produkcji spółka równocześnie wspiera ideę odpowiedzialnej konsumpcji wśród klientów prowadząc w swoich salonach zbiórkę używanej odzieży.

– W ciągu dwóch lat, od kiedy prowadzimy akcję zebraliśmy i przekazaliśmy już 5,3 tony ubrań, które za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta trafiają do potrzebujących w całym kraju. W 50 wybranych salonach Reserved, House i Mohito, zlokalizowanych w większości dużych miast w Polsce, przyjmujemy odzież z dowolną metką nadając jej w ten sposób drugie życie i ograniczając ilość odpadów tekstylnych, a jednocześnie wspierając w ten sposób osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Planujemy, że do 2023 r. system zbiórki używanej odzieży będzie działał już w całej sieci sprzedaży LPP – opowiada Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

Spółka, zaangażowana w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, działając w ramach takich organizacji jak New Plastics Economy Global Commitment czy Polski Pakt Plastikowy, w 2020 r. kontynuowała proces eliminacji jednorazowego plastiku. W tym czasie z opakowań do wysyłki zamówień online marek Mohito i Reserved firma usunęła 100 proc. tego surowca, a w pozostałych wykorzystuje wyłącznie folię z recyklingu. LPP wprowadziło także dywersyfikację gabarytów przesyłek, co – oprócz zminimalizowania zużycia surowców do produkcji opakowań – pozwoliło wyeliminować sztuczne wypełniacze, ale też zoptymalizować wielkość przesyłek kurierskich i ograniczyć liczbę kursów w transporcie do klientów. Ponieważ redukcja jednorazowej folii dotyczy również łańcucha dostaw, spółka zwróciła się do swoich kontrahentów, by rezygnowali z plastiku podczas pakowania próbek handlowych, ograniczając to zjawisko o 50 proc.

– Sukcesywnie realizując kolejne działania w obszarze zarządzania plastikiem udało nam się zredukować zużycie tego surowca aż o 300 ton – podwajając tym samym wynik z 2019 roku. Łącznie, w ciągu ostatnich 4 lat daje to już 570 ton jednorazowego plastiku mniej w naszych opakowaniach. Dzięki wszystkim podejmowanym przez nas działaniom, do 2025 roku chcemy korzystać wyłącznie z opakowań nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu – podsumowuje Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji wewnętrznej i CSR w LPP.

Strategia zrównoważonego rozwoju, którą kieruje się LPP, obejmując cały łańcuch wartości w firmie dotyczy także budynków centrali czy sieci sprzedaży. Dlatego wszystkie nowopowstałe obiekty biurowe, jak choćby najnowszy budynek w kompleksie LPP Fashion Lab, spełniają wymogi certyfikacji BREEAM. Ponadto, obecnie już 88 salonów LPP zlokalizowanych jest w centrach handlowych z takim certyfikatem. W zeszłym roku spółka rozpoczęła także wdrażanie programu Eco Aware Stores, w ramach którego prowadzona jest optymalizacja instalacji HVAC czy oświetleniowych. Natomiast tam, gdzie firma miała możliwość wyboru dostawcy, 25% energii zużywanej przez salony LPP pochodziło ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku w wybranych lokalizacjach spółka wprowadziła również technologię SolarCool, która wykorzystuje energię słoneczną w układzie chłodniczym urządzeń klimatyzacyjnych.

W efekcie wszystkich podjętych przez LPP działań w ubiegłym roku spółce udało się ograniczyć emisję CO2 o 2,2% r/r w przeliczeniu na sztukę sprzedanego produktu. W 2019 roku firma, jako jedyna w branży odzieżowej w Polsce, przeliczyła swój ślad węglowy w oparciu o wolumen sprzedanego towaru, uwzględniając w nim m.in. proces wytworzenia czy wyhodowania surowców, produkcję ubrań, transport czy emisję na etapie sprzedaży, a także fazę użytkowania produktów przez klientów.

– W oparciu o te dane wyznaczyliśmy cel na 2025 rok – redukcję gazów cieplarnianych o 15 proc. Co prawda w 2020 roku odnotowaliśmy zmniejszenie GHG na poziomie 14 proc., a w przeliczeniu na sztukę sprzedanej odzieży o 2,2 proc, ale wiemy, że na ten rekordowy wynik największy wpływ miało zamknięcie salonów sprzedaży w związku z pandemią COVID-19. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że w tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia – zauważa Sławomir Ronkowski.

Miniony rok był trudnym czasem olbrzymich wyzwań – w sferze biznesowej, ale też społecznej, gdzie odpowiedzialność za ludzi i otoczenie nabrała szczególnego znaczenia. Także dla pracowników LPP, którzy oddolnie angażowali się w niesienie pomocy.

– Już pierwszy lockdown zmobilizował naszych pracowników zarówno do wsparcia lokalnych społeczności, jak i krajowych beneficjentów – począwszy od produkcji maseczek i fartuchów ochronnych, przez posiłki dla seniorów czy wolontariat pracowniczy. Taka postawa zespołów bardzo nas cieszy i dodaje energii do dalszych działań – podkreśla Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

LPP wraz z Fundacją LPP, pomimo kryzysu i toczącej się walki o przetrwanie firmy, w 2020 roku przeprowadziły największą w swojej historii akcję pomocową #LPPpomaga. Fundacja realizowała również projekty w ramach swojej działalności statutowej. W sumie w ubiegłym roku blisko 500 placówek medycznych, domów pomocy społecznej, domów dla dzieci i fundacji opiekujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie rzeczowe oraz finansowe o wartości 9 mln zł.

Pełna wersja raportu zintegrowanego LPP za rok obrotowy 2020/21 dostępna jest na stronie

https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/raport-roczny

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla blisko 22 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.