Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Fundacja LPP laureatem Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku

Fundacja LPP laureatem Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku

17.09.2020

Fundacja LPP otrzymała tytuł Dobroczyńcy Roku w ramach XXIII edycji konkursu organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Do finału zakwalifikowano 11 podmiotów, które zdaniem Kapituły zrealizowały w 2019 roku najciekawsze projekty społeczne. Fundacja LPP została nagrodzona w kategorii Fundacji korporacyjnej za współpracę z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w ramach walki z ubóstwem i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Niezmiennym od 23 lat celem organizatorów konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”, jest promowanie najbardziej odpowiedzialnych i społecznie zaangażowanych firm. Fundacja LPP do XXIII edycji konkursu została nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta m.in. za projekt zbiórki odzieży używanej Eco Aware, realizowanej w salonach marek LPP. Jej celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób tym zagrożonych oraz zapewnienie im godnych warunków życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W efekcie w samym 2019 r. do organizacji nieodpłatnie trafiły blisko 3 tony używanej odzieży. Fundacja LPP przekazała także 1750 sztuk nowych ubrań dla podopiecznych Towarzystwa oraz wsparła Streetworkerski program Stowarzyszenia, dzięki czemu pracownicy terenowi patrolujący ulice miast i docierający do osób bezdomnych zostali wyposażeni w ciepłą odzież potrzebną podczas wielogodzinnej pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest największą, najstarszą i niezależną organizacją pozarządową w województwie pomorskim, której celem jest pomoc osobom ubogim, bezdomnym i wykluczonym społecznie. Realizowane projekty mają charakter lokalny, regionalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy. Nieprzerwanie od 1989 roku zapewnia m.in. schronienie i posiłki dla osób bezdomnych, prowadzi zarówno placówki noclegowe, jak i mieszkania treningowe. Zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją czy poradnictwem psychologicznym dla osób wykluczonych społecznie. Projekty pomocowe Fundacji LPP wpisują się w strategię działań Towarzystwa opracowaną na lata 2019-2024, a której jednym z głównych filarów jest zapewnienie odzieży osobom bezdomnym korzystającym z jego wsparcia.

– Byliśmy jedną z pierwszych firm z województwa pomorskiego, która wiele lat temu zdecydowała się wspierać Towarzystwo w zapewnianiu odzieży osobom potrzebującym, a przy tym realizować inny ważny cel jakim jest przeciwdziałanie marnotrawstwu. Kiedy w 2018 roku postanowiliśmy wdrożyć projekt zbiórki odzieży używanej Eco Aware w naszych salonach, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta było dla nas naturalnym partnerem w tym przedsięwzięciu. Skala potrzeb osób bezdomnych w Polsce sprawia, że ilość środków dostępnych na ich spełnienie jest niewystarczająca. Zanim podjęliśmy współpracę z Towarzystwem, odzież przeznaczona dla osób bezdomnych musiała być kupowana, co przy ograniczonych zasobach finansowych instytucji pomocowych było dużym wyzwaniem. Obecnie, ilość przekazywanych przez nas ubrań zaspokaja potrzeby podopiecznych, a zaoszczędzone finanse – można przeznaczyć na inne działania – Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

Fundacja LPP jest kontynuatorem działań jakie LPP razem z Towarzystwem prowadzi od niemal 20 lat na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce, realizując tym samym pierwszy z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przyznana nagroda jest ukoronowaniem tej współpracy i zarazem mobilizacją do dalszego działania na rzecz osób potrzebujących.

Fundacja LPP laureatem Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 31 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.