Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP partnerem nowego programu stypendialnego dla uczniów z Gminy Brześć Kujawski

LPP partnerem nowego programu stypendialnego dla uczniów z Gminy Brześć Kujawski

09.06.2022

Uruchomione niedawno Centrum Dystrybucyjne LPP w Brześciu Kujawskim prężnie działa i zmierza do osiągnięcia pełnej wydajności operacyjnej. Spółka nie zwalnia również tempa w obszarze działań społecznych na terenie Gminy i podjęła właśnie decyzję o rozszerzeniu współpracy z brzeskim samorządem. W ramach programu „Brześć Kujawski w Centrum Uwagi” LPP zostanie partnerem ustanowionego przez Radę Gminy programu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych. W nowym roku szkolnym firma planuje również kontynuować pozostałe inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców.

Od początku swojej obecności w Brześciu Kujawskim LPP nie tylko realizuje swoje cele biznesowe. Od czasu uruchomienia w 2019 r. programu „Brześć Kujawski w Centrum Uwagi”, we współpracy z lokalnymi władzami, polski producent odzieży podejmuje się wielu inicjatyw, które na stałe wpisały się już w działania firmy na rzecz lokalnej społeczności, a w szczególności jej najmłodszych mieszkańców.

W kończącym się właśnie roku szkolnym, 109 dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, otrzymało od gdańskiej spółki upominki w ramach projektu „Wyprawka dla pierwszaka”. Z kolei w trzeciej edycji bezpłatnego kursu języka angielskiego wzięło udział 270 uczniów, a 109 ósmoklasistów skorzystało z dodatkowych zajęć przygotowujących ich do egzaminów. W ramach społecznego programu LPP, zrealizowano także po raz pierwszy bezpłatne, fakultatywne zajęcia z robotyki i programowania dla klas 7 i 8 organizowane we współpracy z Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” oraz Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Te i wiele innych projektów, w tym również wspierających aktywizację sportową dzieci i młodzieży, firma planuje kontynuować w kolejnym roku szkolnym. Co więcej, mając na uwadze długoterminową perspektywę rozwoju w regionie, LPP zdecydowało o rozszerzeniu współpracy z władzami Brześcia Kujawskiego i wsparciu nowego programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

– Wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów jest na stałe wpisane w naszą działalność społeczną. Partnerstwo LPP w nowym programie stypendialnym stanowić będzie uzupełnienie realizowanych przez nas dotychczas projektów w obszarze edukacji. Jako firma rodzinna rozumiemy, jak ważne jest kształtowanie młodego pokolenia. Włączając się w realizację programu stypendialnego, chcemy motywować uczniów do rozwijania kreatywności oraz mobilizować ich do dalszej pracy nad swoim rozwojem. Wierzymy, że takie działania mają też wpływ na całe środowisko uczniowskie, bo pokazują, że ciężka praca włożona w zdobywanie wiedzy i  umiejętności, to wartościowa inwestycja – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Program stypendialny ustanowiony został w ramach, przyjętego przez władze Brześcia Kujawskiego, Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, skierowanego do uczniów wszystkich szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy. Stanowi on wymierną formę realizacji działań podejmowanych w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia, które pozostają jednym z priorytetów brzeskiego samorządu.

– Chcemy doceniać zaangażowanie i nagradzać najzdolniejszych uczniów z brzeskich szkół. Niezmiernie cieszy mnie, że w ramach przyjętego programu stypendialnego będziemy mogli wspierać dzieci i młodzież w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań w szeroko rozumianej edukacji. Jestem głęboko przekonany, że przyznane środki staną się motywacją do dalszej pracy nie tylko dla osób nagrodzonych, ale dla całej społeczności szkolnej. Firmie LPP dziękuję, za włączenie się w realizowany projekt – mówi Tomasz Chymkowski, Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

Program przewiduje przyznawanie stypendiów uczniom szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – w przedziale klas IV-VI oraz klas VII – VIII. W każdej z nich wsparcie finansowe, w wysokości 250 zł miesięcznie, udzielane będzie w ramach dwóch rodzajów stypendiów. Pierwsze może otrzymać uczeń, który w danej szkole uzyskał najwyższą średnią ocen klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych, jednak nie niższą niż 4,8. Drugi rodzaj stypendium za osiągniecia w nauce mogą otrzymać uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,50 dla uczniów klas IV – VI oraz 5,30 dla uczniów klas VII – VIII. Stypendia przyznawane będę za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium.

Z wnioskiem o przyznanie stypendiów będzie mógł wystąpić rodzic ucznia lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko. Należy go złożyć do dnia 15 lipca br. w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim. Wypłaty ruszą wraz z początkiem nowego roku szkolnego i będą kontynuowane przez okres dziesięciu miesięcy, od września do czerwca.

Więcej informacji na temat programu stypendialnego można uzyskać w Wydziale Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim pod numerem telefonu 54 251 60 75.

Dziewczynki uczą się na laptopach w programie stypendialnym LPP

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 1700 salonów o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia zlokalizowaną w 3 krajach, każdego roku dystrybuuje odzież i akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.