Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP przeznaczyło 5,4 miliona złotych na wsparcie placówek zdrowia w ramach akcji #LPPpomaga

LPP przeznaczyło 5,4 miliona złotych na wsparcie placówek zdrowia w ramach akcji #LPPpomaga

27.04.2020

LPP, właściciel marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay, w ramach walki z epidemią koronawirusa, zakupiło kolejne 700 tys. maseczek ochronnych, które wkrótce trafią do potrzebujących. Gdańska firma od momentu zainicjowania akcji #LPPpomaga, przeznaczyła na ten cel już 5,4 mln złotych. Dzięki zwiększonej liczbie zamówionych środków ochronnych, wsparcie ze strony LPP otrzyma nawet 300 placówek medycznych w kraju.

W miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Do LPP kierowane są z różnych instytucji kolejne prośby o wsparcie, dlatego gdańska spółka postanowiła znacznie rozszerzyć zakres swej pomocy dla najbardziej potrzebujących. Spółka wspiera nie tylko szpitale zakaźne i specjalistyczne, ale także pogotowia ratunkowe, domy pomocy społecznej, fundacje, centra medyczne, przychodnie specjalistyczne czy powiatowe centra zdrowia. Lista beneficjentów cały czas się powiększa.

Dotychczas już ponad 355 tys. sztuk maseczek ochronnych trafiło do ponad 130 placówek głównie na Pomorzu i w Małopolsce. Co czwartą z nich gdańska firma przekazała do szpitali w innych regionach kraju. Do Polski dotarł właśnie kontyngent kolejnych 700 tys. dodatkowych masek. Tym samym zakres pomocy w ramach akcji #LPPpomaga to obecnie już ponad milion sztuk masek ochronnych, których wartość rynkowa wynosi 5,4 mln złotych. Dzięki temu, tak potrzebne dziś wsparcie, dotrze nawet do 300 placówek medycznych zlokalizowanych w całej Polsce.

– Zgłaszają się do nas już nie tylko szpitale, ale także ośrodki opiekuńcze czy placówki społeczne. Trudno jest w tej sytuacji komukolwiek odmawiać pomocy. Projektem zarządza kilkuosobowy zespół, który koordynuje proces dystrybucji masek ochronnych, a koledzy z działu administracji każdego dnia rozwożą nawet do 25 tysięcy masek pod wskazane adresy. Duch wsparcia istniał w nas od zawsze, dlatego cieszę się i jestem dumny z moich ludzi, którzy w obliczu obecnych wyzwań pokazuje swą siłę i ogromne zaangażowanie – komentuje Marek Piechocki, prezes i założyciel LPP.

Biorąc pod uwagę zakłócenia występujące obecnie w łańcuchu dostaw oraz znaczenie towaru, którego importu się podjęliśmy, wyzwaniem była organizacja logistyki. Dzięki wieloletnim doświadczeniom i kontaktom handlowym, udało się szybko zorganizować transport kontyngentu do Polski. – Ważne było, aby wysyłka z Azji została zrealizowana bez zakłóceń, a dostawa dotarła do nas sprawnie i szybko. Po przeanalizowaniu różnych możliwych opcji transportu, zdecydowaliśmy ostatecznie, że dostawę tak dużej partii, tj. 700 tysięcy sztuk maseczek, zorganizujemy koleją. Mamy tu spore doświadczenie, bo regularnie organizujemy wysyłki z Chin do Polski w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Maski pokonały drogę ponad 11 000 km, a sam proces dostawy z chińskiego Xian do naszego Centrum Dystrybucyjnego zajął 16 dni – wyjaśnia Sebastian Sołtys, dyrektor logistyki LPP.

Wraz z dynamicznie rosnącymi potrzebami, LPP każdego dnia powiększa zasięg pomocy o kolejne działania. Od początku epidemii pracownicy LPP szyją maseczki bawełniane oraz fartuchy ochronne, które trafiają m.in. do pracowników niemedycznych. Do tej pory już ponad 12 tysięcy maseczek bawełnianych i ponad tysiąc fartuchów znalazło się w rękach osób potrzebujących. Ponadto, w ramach projektu „Polskie szwalnie”, spółka wspiera Agencję Rozwoju Przemysłu w zakresie koordynacji i obsługi logistycznej produkcji 750 tys. masek przez 19 krajowych szwalni. Zaangażowała się też w negocjacje handlowe i sprowadza milion kombinezonów medycznych z Turcji. Mimo trudnej sytuacji jaka dotyka cały rynek, firmy i branże solidaryzują się łącząc siły, dlatego poza własnymi inicjatywami charytatywnymi, LPP przyłącza się też do ogólnopolskich akcji takich jak np. Jesteśmy Razem. Pomagamy! realizowanej przez Fundację Jesteśmy Razem, która zrzesza przedsiębiorstwa działające w Polsce na rzecz walki z koronawirusem. We wszystkie akcje pomocowe w ramach #LPPpomaga od początku zaangażowanych jest ponad setka osób z różnych działów LPP.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.