Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP przyłącza się do apelu koalicji firm i organizacji pozarządowych

LPP przyłącza się do apelu koalicji firm i organizacji pozarządowych

26.08.2020

LPP, jako jedyna polska firma, przyłączyła się do wezwania o przyspieszenie zrównoważonego rozwoju w światowym sektorze mody podpisując list otwarty skierowany do środowisk branży odzieżowej i tekstylnej. Inicjatywa zyskała poparcie wśród czołowych przedstawicieli rynku modowego oraz cenionych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonej produkcji.

Skutki pandemii wpłynęły na funkcjonowanie całego sektora odzieżowego, nie oszczędzając łańcuchów dostaw czy rynków zbytu. Czas wychodzenia z tego kryzysu stawia przed branżą szereg wyzwań, ale jest też szansą na odbudowę w duchu zrównoważonego rozwoju, na co uwagę zwracają sygnatariusze listu otwartego. Wśród nich, oprócz LPP, znalazły się takie firmy jak Bon Ton Toys, Burberry, H&M Group, Primark, PVH, Tchibo, Teemill oraz międzynarodowe organizacje działające na rzecz zrównoważonej mody: Sustainable Apparel Coalition (SAC), Zero Discharge Hazardous Chemicals (ZDHC), Alliance for Water Stewardship’s Standard i CDP.

Podejmując tę wspólną inicjatywę sygnatariusze wystosowali do pozostałych przedstawicieli sektora kilka kluczowych dla pozytywnych zmian w branży postulatów. Jednym z nich jest utrzymanie dotychczasowych założeń zrównoważonego rozwoju w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jest on szczególnie bliski LPP, które konsekwentnie od lat realizuje model zrównoważonego rozwoju w swojej działalności.

“Moda to nie tylko to, co widzimy gołym okiem, ale złożony proces, który niestety wiąże się z ogromem wyzwań społecznych i środowiskowych. W LPP wierzymy, że bez poradzenia sobie z nimi świat fashion, jaki znamy nie może już dalej istnieć. Pomimo trudności finansowych i gospodarczych, a może właśnie ze względu na nie, bo to one pokazują też słabości modelu w jakim działamy, wierzymy, że zmiany w stronę zrównoważonego rozwoju są niezbędne i powinny być kontynuowane z taką samą lub zwiększoną mocą. Działamy razem, bo tylko tak osiągniemy efekt współmierny do naszego wpływu, czyli globalny” – mówi Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

Sygnatariusze listu podkreślają potrzebę przekształcenia modeli biznesowych pozostałych podmiotów rynku odzieżowego w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie kompleksowych strategii zarządzania zasobami wodnymi. Pragną tworzyć przyjazne środowisko dla wprowadzania systemowych zmian wspierających zrównoważony biznes przez władze. Zachęcają też do zacieśnienia współpracy z dostawcami – mając na względzie dobro ich pracowników – i transparentności działań podmiotów tworzących łańcuch dostaw. Nawołują też swoich partnerów do stosowania wytycznych programu WASH w celu zapewnienia dostępu do bieżącej wody, co jak pokazuje pandemia koronawirusa, ma dziś kluczowy wpływ na bezpieczeństwo sanitarne, a co za tym idzie również na sytuację epidemiologiczną.

Dołączenie LPP do grona sygnatariuszy listu potwierdza wysokie znaczenie, jakie dla polskiego producenta odzieży mają plany zrównoważonego rozwoju, które już dziś determinują dalszy rozwój spółki. We wrześniu zeszłego roku firma przystąpiła do międzynarodowego porozumienia New Plastics Economy Global Commitment i zobowiązała się, że do końca 2025 roku będzie wykorzystywać tylko te plastikowe opakowania, które spełniają jedno z kryteriów: w 100% nadają się do ponownego użycia, poddają się recyklingowi lub kompostowaniu. Z kolei niedawne zapoczątkowanie współpracy z ZDHC, umożliwia spółce wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw. Zaangażowanie LPP w oba porozumienia oraz powstanie listu otwartego, dzięki wspólnemu działaniu wielu podmiotów, mają przynieść wymierne skutki na drodze ku zrównoważeniu sektora, bo tylko rozwijając się z poszanowaniem środowiska naturalnego i społecznego globalna moda będzie mogła skutecznie odpowiadać na wyzwania przyszłości.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 31 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.