Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP w grupie firm – liderów CSR w Polsce

LPP w grupie firm – liderów CSR w Polsce

18.04.2018

LPP, polski producent odzieży, właściciel marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay – został partnerem strategicznym 6. edycji Annual CSR Outlook 2018. Tematem przewodnim raportu przygotowanego przez CSR info, są trendy i wyzwania przed jakimi stoi odpowiedzialny biznes w 2018 r, a część tegorocznej publikacji poświęcona została tym razem branży odzieżowej. Premiera raportu odbyła się 11 kwietnia br. w Warszawie i zgromadziła zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Raport Annual CSR Outlook, opracowywany co roku przez CSR Info, to zestawienie prezentujące najważniejsze trendy w Polsce i na świecie w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz podsumowanie istotnych wydarzeń w minionym roku. Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest LPP. W części raportu poświęconej branży odzieżowej przedstawiono między innymi podsumowanie działań na świecie w zakresie kontroli łańcucha dostaw, trendy związane z gospodarką tekstylną oraz jak zachowania klientów i ich preferencje wpływają na przyjęty przez firmy model biznesowy.

LPP od lat przykłada ogromną wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. U podstawy tych działań stoi Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy LPP zakładająca szereg ambitnych celów, które firma przed sobą postawiła.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa u nas niebagatelną rolę. Działania na rzecz lokalnej społeczności są realizowane od początku istnienia naszej firmy, a od 2014 roku wprowadzamy również globalne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, m. in. w zakresie odpowiedzialnego projektowania, czy dbania o bezpieczeństwo i warunki pracy w fabrykach naszych podwykonawców. Od czasu przystąpienia, jako jedyna polska firma odzieżowa, do pierwszego porozumienia ACCORD w 2013 roku, obserwujemy widoczne efekty tych działań. Do tej pory udało nam się wymienić lub zmodernizować instalacje elektryczne w 91% fabryk, u 78% podmiotów zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe, a w 66% zakładów wzmocniliśmy konstrukcję budynków. W samym 2017 roku przeprowadziliśmy 1 118 audytów w zakresie bezpieczeństwa i warunków socjalnych oraz 24 000 inspekcji jakości – mówi Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP.

Firma w minionym roku przystąpiła także do Programu Partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowiącego elitarną grupę firm-liderów CSR w Polsce. Firmy te dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentację dobrych praktyk i rozwijają społeczną odpowiedzialność biznesu w Polsce, przyczyniając się do realizacji kluczowych inicjatyw z tego obszaru w naszym kraju.

– Bieżący rok jest dla nas bardzo ważny z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy partnerem strategicznym Annual CSR Outlook 2018, w którym mogliśmy zaprezentować osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności w branży odzieżowej. Przystąpiliśmy do Programu Partnerstwa FOB, które opublikowało właśnie obszerny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to jedyny tego rodzaju przegląd aktywności firm w Polsce, w którym znalazły się, jako benchmark, także dobre praktyki stosowane przez naszą firmę. Do tego już za kilka tygodni będziemy mogli pochwalić się naszym pierwszym raportem zintegrowanym – dodaje Anna Miazga.

Jak pokazuje najnowszy raport FOB, liczba dobrych praktyk w ramach odpowiedzialnego biznesu wzrasta w Polsce w ekspresowym tempie, co odzwierciedla rosnącą świadomość roli i znaczenia rozwiązań CSR. Firmy coraz rzadziej utożsamiają je tylko z prostymi działaniami filantropijnymi i zaczynają podchodzić do CSR kompleksowo, włączając rozwiązania społecznie odpowiedzialne w strategie biznesowe na różnych szczeblach organizacji. Według raportu FOB, na 1190 dobrych praktyk biznesu w Polsce zrealizowanych w 2017 roku, 639 stanowiły nowe praktyki. Przy tym zanotowano niemal 100% wzrost liczby nowych praktyk z zakresu pracy i praw człowieka.

Z kolei, zgodnie z danymi zebranymi przez CSR Info, aż 89% CEO jest przekonanych o wpływie zaangażowania w zrównoważony rozwój na ich branże. Trend ten potwierdzają także wyniki opinii zebranych od młodego pokolenia klientów, wśród których 73% millenialsów, 72% generacji Z i 51% ‘’baby boomers” potwierdziło, iż jest skłonne wydać więcej na marki odpowiedzialne społecznie.

– Jako firma odzieżowa, która rocznie sprzedaje ok. 170 mln sztuk odzieży musimy postępować odpowiedzialnie. Prowadzenie dialogu na temat zrównoważonego rozwoju jest dziś niezmiernie istotne, dlatego zdecydowaliśmy się na udział w roli partnera strategicznego w tegorocznej, 6. edycji raportu Annual Outlook 2018 oraz przystąpiliśmy do Programu Partnerstwa z FOB. Wierzymy, że w ciągu najbliższych lat społeczna odpowiedzialność biznesu, będzie standardem obowiązującym w każdej polskiej firmie – mówi Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP.

_________________________________________________________________________________________

LPP SA, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm odzieżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od ponad 25 lat konsekwentnie prowadzi działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. LPP SA zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Firma posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln2 oraz sklepy on-line w 11 krajach Europy i tworzy miejsca pracy dla ok. 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka LPP SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.